Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Θεματικές Επιτροπές Τμήματος Αυτοδιοίκησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Αθήνα 29/02/2016
(Σχετ.: η με ημερομηνία 17/12/2015 πρόσκληση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Το τμήμα Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια της ανασυγκρότησής του, συστήνει τις παρακάτω θεματικές επιτροπές, που θα επεξεργαστούν τις θέσεις του κόμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
Α) Θεσμικών
Β) Οικονομικών ΟΤΑ
Γ) Περιβαλλοντολογικών
Δ) Κοινωνικής Πολιτικής
Οι σύντροφοι που ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετέχουν σε μία μόνο επιτροπή. Στις επιτροπές συμμετέχουν οι αυτοδιοικητικοί μας Α` και Β` βαθμού, όσοι εμπλέκονται με τα θέματα (εργαζόμενοι, εμπειρογνώμονες κ.α.) καθώς και οι υπεύθυνοι για την αυτοδιοίκηση από τις Ν.Ε.
Οι συμμετοχές θα αποστέλλονται στο Τ.Α του ΣΥΡΙΖΑ στο mail: ktasyriza@gmail.com

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,
Η συμμετοχή στις θεματικές ομάδες δεν εξαντλείται μόνο σε συζήτηση. Σκοπός είναι η δυνατότητα παραγωγής θέσεων προς υλοποίηση.
Στόχος είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2016 να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πέντε (5) συναντήσεις της κάθε επιτροπής, με συγκεκριμένη θεματολογία και ειδικές εισηγήσεις.
Ο αριθμός των σ/ων, σ/σσων που έχουν εκδηλώσει, μέχρι σήμερα, ενδιαφέρον συμμετοχής είναι μικρός.

Παρακαλούμε όσοι/ες ενδιαφέρονται να το δηλώσουν άμεσα.