Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

«Πράσινα Σημεία»: Δημιουργία 16.000 θέσεων εργασίας

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ τ.Β 1412) και συνυπογράφεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προδιαγραφές των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ).

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Συμβολή στην συζήτηση για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ν.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Οι 8 θέσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής για την επικείμενη αλλαγή του «Καλλικράτη».

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών

 Το Σχέδιο Νόμου, που αποτελείται από 119 άρθρα, δόθηκε στην ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Εκκρεμεί η εξέτασή του από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ακολούθως θα εισαχθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.