Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- Βαρδουλάκης Μανώλης (Μέλος της Γραμματείας τμήματος αυτοδιοίκησης )

Νέος  Νόμος  για   ΟΤΑ                    Ηράκλειο    Γενάρης 2018
Αγαπητοί σύντροφοι
Η κριτική μας στον <<Καλλικράτη>> επικεντρωνόταν κυρίως στα παρακάτω θέματα .
Α)  Χωροταξικό Δήμων
Β)  Δημαρχοκεντρικό σύστημα
Γ)  Εκλογικό σύστημα
Δ)  Γραφειοκρατία