Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- Βαρδουλάκης Μανώλης (Μέλος της Γραμματείας τμήματος αυτοδιοίκησης )

Νέος  Νόμος  για   ΟΤΑ                    Ηράκλειο    Γενάρης 2018
Αγαπητοί σύντροφοι
Η κριτική μας στον <<Καλλικράτη>> επικεντρωνόταν κυρίως στα παρακάτω θέματα .
Α)  Χωροταξικό Δήμων
Β)  Δημαρχοκεντρικό σύστημα
Γ)  Εκλογικό σύστημα
Δ)  Γραφειοκρατία

Η λύση των παραπάνω σε συνδυασμό με την κατάργηση των αποκεντρωμένων θα έφερνε μια άλλη εικόνα στην λειτουργία του κράτους .
 Δεν είναι δυνατόν στο κείμενο διαλόγου ( σ . Γκοτσόπουλος ) να περιγράφετε η άποψη μας για τις Αποκεντρωμένες κ το Χωροταξικό και μην την εφαρμόζουμε σαν να μην είμαστε κυβέρνηση .
Πρόταση:  Να προβλέπει το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί την κατάργηση των Αποκεντρωμένων και την αντικατάσταση τους όπως περιγράφει το κείμενο Γκοτσόπουλου .
 Α) Για το Χωροταξικό των Δήμων η πρόταση του Ηρακλείου νομίζω ότι αποτελεί ένα έντιμο συμβιβασμό . 
  Χωροταξικό Δήμων 
<< Συμφωνούμε με το κείμενο το οποίο καταλήγει στη παρακάτω πρόταση .              Τώρα μόνο οριακές αλλαγές μπορούν να γίνουν λίγο πριν τις εκλογές, αφού έχει ψηφισθεί ο νέος Χάρτης Αυτοδιοίκησης, εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες συναινέσεις και συμφωνίες.

Ποιος θα εξετάσει που υπάρχουν μεγάλες συναινέσεις και συμφωνίες ?

Πρόταση . Να ζητήσει η κυβέρνηση από τις ΠΕΔ ( αμέσως μετά την ψήφιση του νέου νόμου για την αλλαγή του Καλλικράτη )   να της υποδείξουν τέτοιες περιπτώσεις και να τις αξιολογήσει .  >>

Β)  Για να σπάσουμε το Δημαρχοκεντρικό σύστημα -  Ενδοδημοτική αποκέντρωση  πρέπει :
 α)  Να  δημιουργήσουμε δομές που να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρμοδιότητες που θα τους δώσουμε .   Οι δομές αυτές πρέπει να είναι λειτουργικές στην πράξη για να έχουν αποτελέσματα.                                                                                                                                     Στις περιφέρειες θα λυθεί το θέμα με την πρόταση του σ. Γκοτσόπουλου να συνεδριάζουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε Νομού.
Στους Δήμους η δομή που περιγράφει το κείμενο είναι ελλιπής γιατί α) δεν αναφέρετε στις  πόλεις  και β) στους μη αστικούς Δήμους έχουμε μεγάλο αριθμό Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων με αποτέλεσμα αδυναμίας συντονισμού .  Μπορούμε να λύσουμε τα παραπάνω με επεξεργασία της πρότασης που κατέθεσε η επιτροπή του υπουργείου .Δηλαδή   να έχει κάθε δημοτική ενότητα ένα συμβούλιο.  Πρέπει  όμως  να προσεχθεί ο τρόπος εκλογής του ,αν εκλέγονται σε επίπεδο δημοτικής ενότητας τότε υπάρχει κίνδυνος πολλά χωριά να μην εκπροσωπούνται και θα έχουμε σοβαρές αντιδράσεις .
Πρόταση .
 Στους μη αστικούς Δήμους τα Χωριά θα έχουν συμβούλια όπως σήμερα. Οι πρόεδροι των χωριών με τους δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής ενότητας θα αποτελούν το συμβούλιο της Δημοτικής ενότητας .
  Στις μεγάλες πόλεις που έχουμε δημοτικά διαμερίσματα αυτά πρέπει να σπάσουν σε μικρότερα  και ομάδες αυτών να αποτελούν  δημοτικές ενότητες . Οι διαμερισματικοί σύμβουλοι πρέπει να  έχουν αναφορά στην περιοχή που κατοικούν και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να το πετύχουμε .
Στις μικρές πόλεις που δεν έχουν δημοτικά διαμερίσματα να δημιουργηθούν
Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας όπως στους μη αστικούς Δήμους
β)   Σύστημα Διοίκηση  Τα συλλογικά όργανα πρέπει να έχουν τον κυρίαρχο λόγο και όχι τα μονοπρόσωπα όργανα για αυτό πρέπει να βελτιωθεί η πρόταση του σ. Γκοτσόπουλου
Στους Δήμους
Κυρίαρχο όργανο μετά το Δ.Σ πρέπει να είναι η Εκτελεστική Επιτροπή και ακολουθούν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι .
Τον Γ .Γραμματέα πρέπει να τον ορίζει το Δ.Σ και όχι ο Δήμαρχος
Αν γίνει δεκτή η πρόταση για Συμβούλιο Δημοτικών Ενοτήτων τότε πρέπει να καταργηθεί η επιτροπή ποιότητα ζωής και οι αρμοδιότητες της να περάσουν στα συμβούλια αυτά . 
                                                                                                                                                                                                                        
Στις περιφέρειες
 Κυρίαρχο όργανο μετά το Π.Σ πρέπει να είναι η Εκτελεστική Επιτροπή και ακολουθούν ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφειάρχες
Πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά επιτροπή περιβάλλοντος σε κάθε περιφέρεια.
γ)  Πηγή ρουσφετιού από τα μονοπρόσωπα όργανα είναι τα χρήματα που διαχειρίζονται για αυτό: Δήμαρχος – Περιφερειάρχης – Χωρικοί αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν να διαχειρίζονται χρήματα χωρίς την γνώση-έγκριση (έστω και εκ των υστέρων )κάποιων οργάνων . Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή των περ. συμβούλων μιας περ ενότητας μπορούν να παίξουν τον ρόλο αυτό .                         

   Γ )      Εκλογές

Στις περιφέρειες με τις δομές που υπάρχουν δεν υπάρχει πρόβλημα .


Στους Δήμους

Η αποσύνδεση εκλογής των δημοτικών συμβούλων από τους τοπικούς είναι πολύ σημαντικό . Πρέπει όμως να βελτιωθεί η πρόταση για τον τρόπο εκλογής των τοπικών – διαμερισματικών συμβούλων .
Τα Συμβούλια των Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων πρέπει να εκλέγονται με ενιαία ψηφοδέλτια στα οποία θα έχουμε μειωμένη σταυροδοσία .  Με αυτόν τον τρόπο θα σπάσεις την διαπλοκή που γίνεται μέχρι σήμερα μεταξύ Δημάρχου και Τοπικών παραγόντων .Αν πάμε σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια θα δώσουμε την δυνατότητα να   επανέλθει με άλλο τρόπο το σημερνό σύστημα . Για την λύση των καθημερινών προβλημάτων των χωριών   δεν  υπάρχουν  <<ιδεολογικές>> διαφορές για να έχουμε ανάγκη τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια . 
Αν δεν γίνει αποδεκτή η παραπάνω πρόταση  πρέπει να έχει ένα χωριό τουλάχιστο 2000 κατοίκους για να έχουμε ξεχωριστά ψηφοδέλτια .   

 Στις περιπτώσεις που έχουμε ξεχωριστά ψηφοδέλτια οι κάτοικοι ενός μεγάλου χωρίου η οι δημότες ενός διαμερίσματος μίας πόλης που δεν θέλουν να ταυτιστούν με τους υποψήφιους Δημάρχους (αυτοί κατά την εκτίμηση μου είναι πολλοί ) αλλά θέλουν να προσφέρουν στο χωριό - γειτονιά τους είναι πολύ δύσκολο να εκφραστούν,  γιατί σαν μεμονωμένοι δεν πρόκειται να εκλεγούν ποτέ .
Πρόταση : οι μεμονωμένοι να συμπεριλαμβάνονται όλοι σε ένα ψηφοδέλτιο . 

Εκλογή   Δημάρχου – Περιφερειάρχη ( Τροποποίηση στην πρόταση μας)
Έχουμε συμφωνήσει ότι θα πάμε με την απλή αναλογική .Πάρα πολλοί από τους εμπλεκόμενους βάζουν το θέμα της κυβερνησημότητας .Η πρόταση μας να εκλέγετε δήμαρχος την δεύτερη Κυριακή (αν δεν έχει το 50+1% την πρώτη) και οι έδρες να μοιράζονται αναλογικά με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης έχει κατά την γνώμη μου σοβαρές αδυναμίες .Γιατί  α) δεν πιέζει για συνεργασίες και  β) ενισχύει τα μονοπρόσωπα όργανα  Δήμαρχο – Περιφερειάρχη ,γιατί  θα  έχουν την λαϊκή έγκριση . Η πρόταση έχει και ένα παράδοξο : το ΔΣ και ο Δήμαρχος έχουν και οι δύο την λαϊκή έγκριση ποιος είναι περισσότερο ισχυρός ?   Αν εφαρμόσουμε την πρόταση μας ο Δήμαρχος – Περιφερειάρχης που θα εκλεγεί θα είναι πολύ δύσκολο(πολλές φορές) να βρίσκει συναινέσεις στα δύσκολα θέματα (προϋπολογισμός – τεχνικό πρόγραμμα ) με αποτέλεσμα για να το λύσουμε να προτείνουμε αντιδημοκρατικές λύσεις (απόφαση με σχετική πλειοψηφία ) η ακραίες λύσεις (δημοψήφισμα)
Πρόταση   Την επόμενη Κυριακή  μετά τις εκλογές  συνεδριάζει το νέο δημοτικό – περιφερειακό συμβούλιο και διερευνούν τη δυνατότητα  να   σχηματιστεί <κυβέρνηση > που να έχει πλειοψηφία .  Η συμφωνία αυτή πρέπει να έχει υποχρεωτικά διάρκεια τετραετίας ,να έχει προγραμματικό κείμενο και Δήμαρχος-Περιφερειάρχης θα είναι ο επικεφαλής μιας από τις 2 πρώτες  παρατάξεις .Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία σημάνει ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συνεργασίας άρα δεν μπορεί να διοικηθεί ο Δήμος – Περιφέρεια με την συγκεκριμένη σύνθεση του οργάνου. Τότε πάμε σε δεύτερο γύρο ανάμεσα στους δύο πρώτους και όποιος κερδίσει παίρνει το 50+1%  των εδρών .Οι υπόλοιπες έδρες μοιράζονται αναλογικά με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής. Το γεγονός ότι δεν ξέρεις ποιος θα εκλεγεί στο δεύτερο γύρο και ότι θα έχουν οι υπόλοιποι  λιγότερες  έδρες (αφού ο πρώτος θα παίρνει 50+1%) θα τους πιέζει να κάνουν συνεργασίες . Φυσικά τότε δεν έχουμε απλή αναλογική αλλά την ευθύνη δεν την έχει ο νομοθέτης αλλά αυτοί που αρνούνται να συνεργαστούν


Δ)   Γραφειοκρατία  - Έλεγχος
Όλοι οι Δήμαρχοι που συζητήσαμε ζητούν να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα αυστηρός αλλά οι πολλοί έλεγχοι δημιουργούν μια τεράστια γραφειοκρατία που παραλύει πολλές φορές την δραστηριότητα των Δήμων .  Οι σύντροφοι που έχουν χρηματίσει παλιότερα Δήμαρχοι ζητούν να υπάρχει προκλητικός έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ .Άλλες παρατηρήσεις
Στην εγκύκλιο που έστειλε το κεντρικό τμήμα (Σεπτέμβρης 2017) κωδικοποιείτε το  πολιτικό προγραμματικό πλαίσιο  σε 5 άξονες σε 2 από τους  νομίζω ότι υπάρχει λεκτική αστοχία . Δεν είναι σωστό να αποκλείουμε ένα άτομο από την συνεργασία μαζί μας α) επειδή δεν είναι πολύ υπέρμαχος της απλής αναλογικής και β) επειδή δεν παίρνει πρωτοβουλίες για την ομαλή ένταξη προσφύγων και μεταναστών .Έτσι αποκλείουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος έντιμων και προοδευτικών συνανθρώπων μας .Το ίδιο είχαμε κάνει το 2014 με αυτούς που δεν είναι αντιμνημονιακοί και την πληρώσαμε ακριβά.
Μια διατύπωση όπως η παρακάτω και μια αλλαγή στη σειρά των προτεραιοτήτων νομίζω ότι είναι ποιο λογική .
 Το πολιτικό προγραμματικό πλαίσιο θα πρέπει να κινείται γύρω από τους παρακάτω άξονες:
1. Την χρηστή και διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
2. Την γενική συμφωνία για το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στο πολιτικό-διοικητικό σύστημα της χώρας και την αποδοχή της μεταρρύθμισης που θα προωθήσουμε για τους Ο.Τ.Α. με κομβικό θέμα την ενίσχυση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των δημοτών.
3. Την συμφωνία σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα παίρνει υπόψη του τις προτάσεις και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με σεβασμό σε περιβαλλοντικά- οικολογικά ζητήματα. 4. Την συνεννόηση για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα προς τους δημότες, που θα προτάσσει την αναγκαιότητα της αλληλεγγύης ,δεν θα έχει ρατσιστικές διαθέσεις και δεν θα είναι αντίθετος στην ομαλή ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή τους . 
 5. Την θεσμοθέτηση της τακτικής λογοδοσίας


 Βαρδουλάκης  Μανώλης (Μέλος της Γραμματείας τμήματ αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ)      

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου