Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Η Συντονιστική Γραμματεία του Τμήματος Αυτοδιοίκησης θα συνεδριάσει την Τρίτη 25 Οκτωβρίου  και ώρα 17:00. στα γραφεία του Τμήματος, Λεωνίδου 16-18 και Κολωνού, 2ος όροφος

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η θεματική επιτροπή Θεσμικών του Τμήματος Αυτοδιοίκησης θα συνεδριάσει την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 5:00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος, Λεωνίδου 16-18 και Κολωνού, 2ος όροφος.