Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Συνέντευξη Κ. Πουλάκη στο περιοδικό «ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ» : «Τα σχέδια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»


Η συνέντευξη αναρτήθηκε και στο www.epoli.gr
Τα σχέδια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ Βαθμού παρουσιάζει, για πρώτη φορά, στη συνέντευξή του στο ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ και το epoli.gr, το Μέλος της Π.Γ. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και Υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση, κ. Κώστας Πουλάκης. 
Η ηρεμία και ο πολιτικός πολιτισμός του κ. Πουλάκη, κατά τις τηλεοπτικές του συνεντεύξεις και όχι μόνο…, μετατρέπεται σε “φωνές” πίστης και βαθιάς γνώσης, για το τι πρέπει να γίνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου αυτή να “βρει” τον πραγματικό της ρόλο, από τη στιγμή εκείνη της πρώτης έμπνευσής της. 
Έτσι, ο “Καλλικράτης” και η διοικητική και πραγματική αναδιάρθρωση των Ο.Τ.Α., η χρηματοδότηση και η θεσμική θωράκιση και οντότητα αυτών, “μπαίνουν” σ’ αυτήν τη συνέντευξη, με τις ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ… ΠΟΛΛΕΣ!
«Αλλάζουμε τον “Καλλικράτη” – Θεσμός λαϊκής εξουσίας η Αυτοδιοίκηση»
ΕΡ.: Κύριε Πουλάκη, ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., από τη ΔΕΘ, έκανε λόγο για ριζική αναδιαμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέροντας:  «Ο “Καλλικράτης” θα αντικατασταθεί από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο». Ποια θα είναι τα κυριότερα σημεία του πλαισίου αυτού;
Είναι πια σαφές, ότι ο «Καλλικράτης» υπήρξε μία διαλυτική “απορρύθμιση” της Αυτοδιοίκησης, αποτυπώνοντας θεσμικά την αντιδημοκρατική και νεοφιλελεύθερη αντίληψη, που έφτασε στο αποκορύφωμά της, με τα μνημονιακά μέτρα των τελευταίων χρόνων.
Το νέο λοιπόν θεσμικό πλαίσιο που προτείνουμε, έχει καταρχήν εντελώς αντίθετη φιλοσοφία, με επίκεντρο την πραγματική δημοκρατία, την ανοιχτή και διαφανή λειτουργία των Ο.Τ.Α., τη συλλογικότητα, τον πλουραλισμό, τη λήψη των αποφάσεων από “κάτω”, από το επίπεδο της καθημερινότητας των πολιτών, προς τα “πάνω”. Και βέβαια, αυτή η διαφορετική φιλοσοφία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα μέτρα, που αφορούν την επανεξέταση της χωροταξίας, με λειτουργικά κριτήρια και τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, την καθιέρωση της απλής αναλογικής, ως πάγιου εκλογικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες και τα Όργανα της Αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση των Συλλογικών Οργάνων, τη θέσπιση μορφών ενδοδημοτικής και ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης και τοπικής δημοκρατίας, την καθιέρωση μηχανισμών δημόσιας λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου.
Με δύο λόγια, προτείνουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, που θα ξανακάνει την Αυτοδιοίκηση θεσμό λαϊκής εξουσίας.
«Σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης Δήμων & Περιφερειών, σε αντιστοιχία με τις ασκούμενες αρμοδιότητες» 
ΕΡ.: Συνεχίζοντας με τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, αναφέρθηκε, επίσης, στην χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των Ο.Τ.Α. α’ και β’ Βαθμού, κάνοντας λόγο για σύσταση Ειδικού Ταμείου Σύγκλισης και Ειδικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αντίστοιχα. Τι ακριβώς προβλέπεται;
Όπως γνωρίζετε, οι δαπάνες για την Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή – μετά και τις δραματικές περικοπές λειτουργικών και αναπτυξιακών πόρων – πολύ κάτω του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δική μας δέσμευση είναι η σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης των Δήμων και των Περιφερειών, σε αντιστοιχία πάντοτε προς τις ασκούμενες αρμοδιότητες.
Στην κατεύθυνση αυτή και υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο που σας ανέφερα, εξετάζουμε την απευθείας μεταβίβαση μέρους των φορολογικών εσόδων στην Αυτοδιοίκηση, με τη δυνατότητα – αλλά και την ευθύνη – της διαχείρισής τους και με ταυτόχρονη δημιουργία ενός μηχανισμού σύγκλισης, που θα εξασφαλίζει τη δίκαιη αναδιανομή των πόρων, μεταξύ πλούσιων και φτωχότερων Δήμων.
Παράλληλα, προσανατολιζόμαστε στη μετατροπή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα παρέχει με δίκαιους και βιώσιμους όρους τους απαραίτητους πόρους στους Δήμους και τις Περιφέρειες για την υλοποίηση των αναπτυξιακών τους πρωτοβουλιών.
Πιστεύουμε, ακράδαντα, ότι μία οικονομικά στιβαρή και συγκροτημένη, σε δημοκρατικές βάσεις Αυτοδιοίκηση, μπορεί, ως κέντρο του τοπικού και περιφερειακού δημοκρατικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, να παίξει καταλυτικό ρόλο στην κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της Χώρας.
ΕΡ.: Με τη ιδιότητά σας, αυτή του Περιφερειακού Συμβούλου, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση β’ Βαθμού;
Είχα την τύχη να υπηρετήσω τη Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση σε δύο κρίσιμες καμπές: Στις δύο πρώτες θητείες της αιρετής Νομαρχίας και στην πρώτη θητεία της αιρετής Περιφέρειας.
Είναι γεγονός, ότι η Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση παρέμεινε πάντοτε ημιτελές βήμα, αντιμετωπίστηκε από όλες διαχρονικά τις Κυβερνήσεις με καχυποψία, και, τελικά, με ευθύνη και της πλειοψηφίας των αιρετών, παρέμεινε ένας θεσμός υπονομευμένος στη συνείδηση των πολιτών.
Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται είναι η Περιφέρεια να αναβαθμιστεί ουσιαστικά, πολιτικά και συμβολικά. Να αποκτήσει τις αρμοδιότητες, που θα επιτρέψουν πράγματι στα Περιφερειακά Συμβούλια να λειτουργήσουν ως 13 “μικρά κοινοβούλια”, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν συνολικές περιφερειακές πολιτικές.
Το δεύτερο, και εξίσου σημαντικό, είναι οι πολίτες να νιώσουν την Περιφέρεια κοντά τους, να πάψει αυτή να είναι ένας θεσμός γραφειοκρατικός, που εξαντλείται στο μοίρασμα της “πίτας” του ΕΣΠΑ και στις πάσης φύσεως αδειοδοτήσεις, αλλά να αποκτήσει κοινωνικό προσανατολισμό, να γίνει ο πολιτικός εκφραστής της κάθε τοπικής κοινωνίας.
«Ενισχυμένη η “Αριστερά” από τις Εκλογές στα Συλλογικά Όργανα της Αυτοδιοίκησης» 
ΕΡ.: Εκλογές για τις Διοικήσεις της ΕΝ.Π.Ε. και της ΚΕΔΕ. Πώς εκτίμησε η «Κουμουνδούρου» τα αποτελέσματα αυτών;
Οι Εκλογές στα Συλλογικά Όργανα της Αυτοδιοίκησης διεξάγονται στο πλαίσιο που καθορίζουν οι συσχετισμοί των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και αφορούν αυτοδιοικητικά στελέχη με παγιωμένες συνήθως πολιτικές ταυτότητες, επομένως έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, νομίζω ότι από τις Εκλογές στις Π.Ε.Δ., την ΚΕΔΕ και την ΕΝ.Π.Ε., μπορούμε να βγάλουμε τρία γενικότερης αξίας συμπεράσματα: Πρώτον, η «Αριστερά» εμφανίζεται σαφώς ενισχυμένη, με αξιοσημείωτη πλέον παρουσία σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεύτερον, ο πολιτικός στόχος τον οποίο θέσαμε, να “σπάσει” και να αποδυναμωθεί το μπλοκ που πρόσκειται στη συγκυβέρνηση – επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό – και αυτό οφείλεται και στις προσπάθειες των στελεχών της «Αριστεράς» να συναντηθούν με άλλες δημοκρατικές και προοδευτικές αυτοδιοικητικές δυνάμεις, στη βάση όμως κοινών πολιτικών και προγραμματικών στόχων. Τρίτον, και πιο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, η στάση όσων παραμένουν προσδεδεμένοι στο “άρμα” της μνημονιακής συγκυβέρνησης – με χαρακτηριστικότερο τον πλήρη αποκλεισμό της δεύτερης σε δύναμη Ριζοσπαστικής Περιφερειακής Πρωτοβουλίας από το προεδρείο της ΕΝ.Π.Ε. και τον ασφυκτικό εναγκαλισμό Σγουρού-Ν.Δ. – αποτελεί ένδειξη των τελευταίων σπασμωδικών αντιδράσεων ενός συστήματος που καταρρέει, απέναντι στην ανατροπή που είναι πλέον ορατή.
«Απλή αναλογική, οικονομική στήριξη και ενίσχυση των δομών κοινωνικής πολιτικής των Ο.Τ.Α. οι τρεις άμεσες προτεραιότητες μας» 
ΕΡ.: Ο Κώστας Πουλάκης, σε μία Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α., λέγεται, πως θα είναι ο επόμενος Υπουργός Εσωτερικών. Έχετε σκεφτεί ποιες θα είναι οι πρώτες σας ενέργειες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο; 
Καταρχάς, η Κυβέρνηση της «Αριστεράς» θα αποτελέσει ένα νέο, πρωτόγνωρο υπόδειγμα άσκησης της εξουσίας στη Xώρα μας, μακριά από την προσωποκεντρική λογική, που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει, λοιπόν, προσωπικός σχεδιασμός δικός μου ή άλλου, αλλά συλλογικές προγραμματικές επεξεργασίες, που θέλουμε να γίνουν αντικείμενο διαλόγου και κτήμα ολόκληρης της κοινωνίας. Λόγου χάρη, η αυτοδιοικητική μας πρόταση, διαμορφώθηκε μέσα από μία εκτεταμένη διαβούλευση, με πάνω από 1.200 αιρετούς, εργαζομένους και ειδικούς επιστήμονες, με συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα.
Σε σχέση δε με την ουσία της ερώτησής σας, οι πρώτες ενέργειες μίας Κυβέρνησης της «Αριστεράς», προκύπτουν από τις ανάγκες και τα αδιέξοδα που ανέδειξε η ίδια η κρίση.
Ειδικότερα, στο Υπουργείο Εσωτερικών αντιστοιχούν, νομίζω, τρεις μεγάλοι πυλώνες: Πρώτον, ο εκδημοκρατισμός, με προτεραιότητα την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την καθιέρωση της απλής αναλογικής – κάτι που σήμερα συζητείται μόνο προσχηματικά και λόγω σκοπιμότητας. Δεύτερον, η άμεση στήριξη των Ο.Τ.Α., με διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας, κατάργηση των διαλυτικών μνημονιακών μέτρων, άρση της πολιτικής των απολύσεων κ.λπ. Τρίτον, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αφενός με ενίσχυση των δομών κοινωνικής πολιτικής των Ο.Τ.Α., αφετέρου, με την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, για άρση του κοινωνικού περιθωρίου, στο οποίο έχουν καταδικαστεί χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες στη Χώρα μας.
(Ολόκληρη η συνέντευξη σε pdf, όπως ακριβώς και στην έντυπη έκδοση του περιοδικού, εδώ).

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Δήλωση Κ. Πουλάκη, μέλους της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ για τις διώξεις εις βάρος δημάρχων και υπάλληλων

Σχετικά με τη συνέχιση της δικαστικής δίωξης εις βάρος των Δημάρχων που αρνήθηκαν να αποστείλουν στοιχεία στο ΥΔΜΗΔ για τον δήθεν «επανέλεγχο» των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι πλέον καλούνται να απολογηθούν ενώπιον των κατά τόπους αρμόδιων ανακριτών, μαζί πλέον με τους αντίστοιχους Διευθυντές των διοικητικών υπηρεσιών των Δήμων τους, ο Κώστας Πουλάκης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση, δήλωσε τα εξής:

Η κυβέρνηση, με τη σύμπραξη δυστυχώς της δικαιοσύνης, επιλέγει να διαχειριστεί νομικά και δικαστικά ένα εξόχως πολιτικό θέμα. Η άρνηση των δημάρχων και των εργαζομένων των Δήμων να γίνουν συνένοχοι στη de facto κατάργηση του «διατάγματος Παυλόπουλου», που έδωσε – κατ' εφαρμογήν ευρωπαϊκής οδηγίας – σε χιλιάδες συμβασιούχους, που κρατούνταν όμηροι διαρκώς ανανεούμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, βαφτίζεται «παράβαση καθήκοντος» και «απείθεια».
Η άρνησή τους να συμπράξουν στην εγκληματική κυβερνητική πολιτική που οδηγεί, μέσα από οριζόντιες απολύσεις «στο σωρό», χιλιάδες εργαζομένους στην ανεργία, κατ' εντολή της τρόικα, αντιμετωπίζεται ως ποινικό αδίκημα.
Οι διώξεις εις βάρος των Δημάρχων, αλλά και των υπαλλήλων που προΐστανται των διοικητικών υπηρεσιών των Δήμων έχουν ως μόνο στόχο την τρομοκράτηση όσων αντιστέκονται. Η ποινικοποίηση της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης και η βάναυση καταπάτηση κάθε έννοιας πολιτικής και διοικητικής αυτονομίας της Αυτοδιοίκησης δεν θα περάσει.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΛΩΣΗ Κ. ΠΟΥΛΑΚΗ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Π.Γ. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ : «Η ΕΥΔΑΠ δεν είναι ‘χονδρέμπορας’ πωλών τοις μετρητοίς» - «Βιώσιμη ρύθμιση των χρεών των Δήμων με έκτακτη νομοθετική πρωτοβουλία»

Σχετικά με τις περιπτώσεις των Δήμων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων επέβαλε κατάσχεση η ΕΥΔΑΠ – διακόπτοντας σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και την ύδρευση σχολείων, αθλητικών χώρων κ.λπ. – ο Κώστας Πουλάκης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση, δήλωσε τα εξής :

Οι αιτίες που προκάλεσαν τα χρέη των Δήμων προς την ΕΥΔΑΠ – και όχι μόνο – είναι γνωστές: Δραματική υποχρηματοδότηση και αδιαφανής διαχείριση. Φαινόμενα που έχουν ονοματεπώνυμο, τόσο σε κεντρικό πολιτικό, όσο και σε τοπικό αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Ωστόσο, είναι αδιανόητο να την «πληρώσουν», κυριολεκτικά και μεταφορικά, οι εργαζόμενοι των Δήμων που κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι ή οι πολίτες, μεταξύ των οποίων και μικροί μαθητές. Ούτε να χρησιμοποιείται η ΕΥΔΑΠ ως μέσο επιλεκτικής πολιτικής πίεσης εις βάρος Δημοτικών Αρχών που είναι «μη αρεστές» στην κυβέρνηση.

Η κατάσταση που έχει σήμερα διαμορφωθεί και που προκαλεί άνευ λόγου και αιτίας μία οριακή κατάσταση στη λειτουργία των Δήμων, είναι αποτέλεσμα της επικράτησης ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων στη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ. Μόνο που, η ΕΥΔΑΠ δεν είναι «χονδρέμπορας», πωλών τοις μετρητοίς και όχι επί πιστώσει. Και οι Δήμοι, οι δημόσιες υποδομές και, πρωτίστως, οι πολίτες δεν είναι πελάτες.


Είναι άμεση ανάγκη να λυθεί με έκτακτη νομοθετική πρωτοβουλία το πρόβλημα, καθώς για τα χρέη προηγούμενων δημοτικών αρχών δεν ευθύνονται ούτε οι νέοι Δήμαρχοι ούτε, πολύ περισσότερο, οι τοπικές κοινωνίες. Είναι αυτονόητο ότι και η ΕΥΔΑΠ, όπως και όλες οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, από τη στιγμή που τους έχει δοθεί η ευχέρεια να κάνουν εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ, όπως και οι λοιποί φορείς του Δημοσίου, μπορούν και πρέπει να υποχρεωθούν να υπαγάγουν τα χρέη των Δήμων σε μία βιώσιμη ρύθμιση, που να μην θέτει σε διακινδύνευση την υπόσταση και τη λειτουργία τους.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Δήλωση Κ. Πουλάκη, Υπεύθυνου από την Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ για την Αυτοδιοίκηση σχετικά με την αξιολόγηση των δομών των Δήμων που ζήτησε το ΥΠΕΣ

Σχετικά με την αξιολόγηση των δομών των Δήμων που ζήτησε το Υπουργείο Εσωτερικών, ο υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Πουλάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η κυβέρνηση συνεχίζει να μετατρέπει σε κενή περιεχομένου την έννοια της αξιολόγησης – έννοια θεμελιώδη για τη λειτουργία κάθε διοικητικού οργανισμού. Ουσιαστική και αποτελεσματική αξιολόγηση σημαίνει όραμα, επιχειρησιακό σχεδιασμό, περιγραφή σαφών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, στοχοθεσία και, τελικά, μέτρηση των αποτελεσμάτων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και δεδομένα.
Δυστυχώς, ο Υπουργός Εσωτερικών αντιλαμβάνεται την αξιολόγηση στην καλύτερη περίπτωση ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, στη χειρότερη ως μηχανισμό απαξίωσης των δημόσιων δομών και υλοποίησης των μνημονιακών στόχων για συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών, ιδιωτικοποιήσεις και απολύσεις. Κλείνει όμως τα μάτια στην πραγματικότητα που ο ίδιος και η κυβέρνησή του δημιούργησαν : Δήμους πολιτικά απονευρωμένους και διοικητικά αποδιαρθρωμένους λόγω του περιεχομένου, αλλά και της μεθοδολογίας υλοποίησης του “Καλλικράτη”, δήμους στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης λόγω των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας, δήμους που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις στοιχειώδεις καθημερινές ανάγκες των πολιτών – πολλώ δε μάλλον να διατυπώσουν όραμα για την περιοχή τους και να σχεδιάσουν επιχειρησιακά την πραγμάτωσή του.
Η προχειρότητα της διαδικασίας, η ανέφικτη προθεσμία, η ασάφεια των στόχων και των κριτηρίων, και κυρίως η απόλυτη αδιαφορία για την πολιτική υπόσταση των δήμων και το ρόλο των δημοκρατικά νομιμοποιημένων συμβουλίων τους, αλλά και η εθελοτυφλία απέναντι στις τεράστιες ευθύνες της κεντρικής κυβερνητικής πολιτικής για τη σημερινή κατάσταση των ΟΤΑ, αποδεικνύει τους πραγματικούς στόχους της αξιολόγησης που προωθεί το ΥΠΕΣ. Μια αξιολόγηση για το θεαθήναι, μια αξιολόγηση που θα οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα, χωρίς καμία ουσιαστική χρησιμότητα, πέραν της επικοινωνιακής στήριξης των κυβερνητικών επιδιώξεων.
Ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ταχθεί με σαφήνεια υπέρ της αξιολόγησης, που θα στοχεύει στην αναβάθμιση της λειτουργίας των δημόσιων και αυτοδιοικητικών δομών και θα εντάσσεται στο πλαίσιο του δημοκρατικού επανασχεδιασμού της δημόσιας διοίκησης στη βάση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, με βάση τις αρχές της διοικητικής επιστήμης και σε ανοιχτό διάλογο με τους εργαζομένους και όλους τους φορείς που μπορούν να εισφέρουν προτάσεις και τεχνογνωσία. Μια τέτοια αξιολόγηση θα έχει στην αφετηρία της την έμπρακτη – θεσμική, οικονομική και λειτουργική – στήριξη των Δήμων και των Περιφερειών και την πραγματική αναβάθμιση του ρόλου τους, προς όφελος πρώτα απ' όλα των ίδιων των πολιτών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 10 ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Συνέντευξη τύπου στην Καισαριανή, με θέμα «Οι εργασιακές σχέσεις στην Αυτοδιοίκηση : Από τη ζούγκλα των μνημονίων, στη μόνιμη και σταθερή εργασία», έδωσαν σήμερα 10 Δήμαρχοι της Αττικής (Αγ. Παρασκευής-Γ. Σταθόπουλος, Αιγάλεω-Δ. Μπίρμπας, Βύρωνα-Γρ. Κατωπόδης, Ζωγράφου-Τ. Καφατσάκη, Καισαριανής-Γ. Κοντόσταυλος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας-Χρ. Βρεττάκος, Ν. Ιωνίας-Ηρ. Γκότσης, Περάματος-Γ. Λαγουδάκης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας-Άρ. Βασιλόπουλος & Χαλανδρίου-Σ. Ρούσσος). Στη συνέντευξη τύπου, στην οποία παρευρέθηκαν εκτός των εκπροσώπων των ΜΜΕ και η βουλευτής Άρτας και υπεύθυνη της ΕΕΚΕ Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Όλγα Γεροβασίλη, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση, κ. Κώστας Πουλάκης, καθώς και πολλοί Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εργαζόμενοι, εκτέθηκε εκ μέρους των Δημάρχων η πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση, οι τεράστιες κοινωνικές ανάγκες, αλλά και το μείζον πρόβλημα της ανεργίας, το οποίο οι Δήμοι – ως ο εγγύτερος προς τους πολίτες θεσμός – καλούνται να αντιμετωπίσουν, παρά το γεγονός ότι έχουν στη διάθεσή τους 65% λιγότερους κρατικούς πόρους και 30%-40% λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με το 2009, εξαιτίας των απολύσεων και διαθεσιμοτήτων (σχολικοί φύλακες, δημοτική αστυνομία), των συνταξιοδοτήσεων και των πρόωρων αποχωρήσεων. Και, ταυτόχρονα, αναδείχθηκε η ανάγκη μίας άλλης πολιτικής σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης που θα κατατείνει στην αναγνώριση πλήρων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, στη δημιουργία μόνιμων και σταθερών σχέσεων εργασίας και στον περιορισμό της εποχικής απασχόλησης μόνο όπου αυτό δικαιολογείται από τη φύση της υπηρεσίας.

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Για την οικονομική κατάρρευση των Δήμων

Με αφορμή τη διαβίβαση από τον Υπ. Εσωτερικών στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Μαραθώνα, ο Κώστας Πουλάκης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση, έκανε την ακόλουθη δήλωση :
Η Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης, όπως εδώ και καιρό προειδοποιούμε και εμείς και τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για το αποτέλεσμα των μνημονιακών μέτρων και του «Καλλικράτη», με την περικοπή των λειτουργικών πόρων κατά  60% και πλέον, τις ασφυκτικές δημοσιονομικές δεσμεύσεις του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας». Και, ταυτόχρονα, για αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, φαινομένων κακοδιαχείρισης, την οποία επέτρεψαν διαχρονικά οι δικομματικές κυβερνήσεις, στο όνομα της πρόσβασης των δικών τους, «γαλάζιων» και «πράσινων»,  παιδιών στη «λεία» της λαφυραγώγησης του δημοσίου.
Δυστυχώς, το Υπουργείο Εσωτερικών, ακολουθώντας πιστά τις δημοσιονομικές επιταγές της τρόικα, αδιαφορεί πλήρως για το ότι αρκετοί Δήμοι αδυνατούν να επιτελέσουν ακόμα και στοιχειώδεις λειτουργίες, όπως η αποκομιδή των απορριμμάτων ή η συντήρηση του δημοτικού φωτισμού στους δρόμους, Δήμοι χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Είναι προφανές ότι – ανεξαρτήτως των επικοινωνιακών εξάρσεων του κ. Ψινάκη – το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα των ελληνικών ΟΤΑ δεν αντιμετωπίζεται ούτε με το να βάλουν «λουκέτο», όπως επιδιώκει η κυβέρνηση και η τρόικα, ούτε με απολύτως εμβαλωματικές παρεμβάσεις.
Χρειάζεται, αντίθετα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομική στήριξη των Δήμων και των Περιφερειών, ώστε αυτοί σταδιακά να πλησιάσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και θεσμοί ουσιαστικής διαφάνειας, κοινωνικού ελέγχου και δημόσιας λογοδοσίας στη λειτουργία τους.
Ένα τέτοιο σχέδιο περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και δεσμευόμαστε ότι θα είναι ένα από τα πρώτα άμεσα μέτρα που θα πάρει μία κυβέρνηση της Αριστεράς. Διότι, η στήριξη της Αυτοδιοίκησης, ειδικά στις σημερινές συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, είναι πρώτα απ’ όλα στήριξη της ίδιας της κοινωνίας.

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Δήλωση Κ. Πουλάκη : “Λιγότερο κράτος, άρα και λιγότερος Δήμος;”

Με αφορμή την τοποθέτηση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στελέχους της Ν.Δ., κ. Μ. Αγγελάκα κατά τη διάρκεια ημερίδας, περί “δήμων που πρέπει να κάνουν μπίζνες” και “να προσπαθούν να βρουν χρήματα από τους επιχειρηματίες”, καθώς και τις εκκλήσεις που απηύθυνε προς τους Δημάρχους για στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Κώστας Πουλάκης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση, δήλωσε τα εξής :
Είναι σαφές ότι, παρά τις ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, ο ρόλος της πλειοψηφίας των Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξαντλείται σε αυτό του “κομματικού δερβέναγα” επί των Δήμων και των Περιφερειών. Άλλωστε, αυτή ήταν εξαρχής η λογική του συγκεκριμένου θεσμού, τον οποίο είχαμε από την πρώτη στιγμή καταγγείλει, και αυτό ήταν το μόνο προσόν που απαιτούνταν να έχει κανείς για να αναλάβει το συγκεκριμένο ρόλο.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, του κομματικού του ρόλου, ο κ. Αγγελάκας ανέλαβε, όπως φαίνεται, να προωθήσει στους Δημάρχους το σύνολο της νεοφιλελεύθερης αντίληψης, που θέλει τις τοπικές αρχές πλήρως αποδυναμωμένες, οικονομικά και θεσμικά, να κάνουνε “μπίζνες” (sic!), να λειτουργούν απλώς ως διαμεσολαβητές μεταξύ ιδιωτικών συμφερόντων και ως περιθωριακοί “εταίροι” των οικονομικά ισχυρών παραγόντων.
Όσο για τις εκκλήσεις συνεργασίας που απηύθυνε προς τους Δημάρχους και την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως συμπαραστάτης και αρωγός της Αυτοδιοίκησης, δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσει κανείς. Τα έχει πει όλα ο κ. Αγγελάκας, μέσω των αποφάσεών του, με τις οποίες ακυρώνει σωρηδόν κάθε απόφαση των ΟΤΑ της Αττικής που αποβλέπει στην αποτροπή της κατάρρευσης της Αυτοδιοίκησης, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στην επιβίωση και τη λειτουργία των κοινωνικών δομών κ.λπ.
Στον αντίποδα της αντίληψης περί “λιγότερου κράτους” – άρα και “λιγότερου Δήμου” – που προωθεί ο κ. Αγγελάκας και η κυβέρνησή του, η δική μας άποψη για το ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών εκκινεί από ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο, που θέλει την Αυτοδιοίκηση θεσμικά και οικονομικά αυτόνομη και στιβαρή, ώστε να μπορεί να παίζει τον κοινωνικό της ρόλο. Και αυτή την Αυτοδιοίκηση υπερασπιζόμαστε από κοινού με τους αιρετούς και τους πολίτες.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Να ανατρέψουμε την πολιτική της απόγνωσης - Δήλωση Κ. Πουλάκη, μέλους της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνου για την Αυτοδιοίκηση

Εκφράζοντας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τα θερμά του συλλυπητήρια προς τους οικείους και τους συναδέλφους του απολυμένου σχολικού φύλακα από την Πάτρα, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή αφαίρεσε τη ζωή του, ο Κώστας Πουλάκης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση, ανέφερε τα εξής :

Μαζί με τα θερμά συλλυπητήριά μας προς τους οικείους και τους συναδέλφους του σχολικού φύλακα από την Πάτρα που έδωσε τέλος στη ζωή του, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την αγανάκτηση και την ανησυχία μας γι' αυτόν τον μακάβριο κατάλογο δίχως τέλος, των συνανθρώπων μας που τέσσερα χρόνια τώρα λυγίζουν υπό το βάρος των τεράστιων προβλημάτων, του αισθήματος αδικίας και ανημπόριας που έχει συσσωρεύσει στην ελληνική κοινωνία η μνημονιακή καταστροφή.
Απέναντι στην κοινωνικά ανάλγητη πολιτική των απολύσεων και των περικοπών, της φτώχειας και της ανεργίας, απέναντι στη λογική που “θεοποιεί” τις δημοσιονομικές στατιστικές και στέλνει στον κοινωνικό καιάδα χιλιάδες οικογένειες, εμείς προτάσσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη. Και καλούμε τον ελληνικό λαό να μετατρέψει την οργή του σε δύναμη ειρηνικής ανατροπής, που θα σταματήσει την πολιτική της απόγνωσης και θα ανοίξει δρόμο στην ελπίδα.

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Δήλωση Κ. Πουλάκη για την κλήση σε απολογία των 5 δημάρχων

Με αφορμή τις κλήσεις σε απολογία των 5 Δημάρχων, των οποίων την ποινική και πειθαρχική δίωξη είχε ζητήσει από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κ. Μητσοτάκης, ο Κώστας Πουλάκης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση δήλωσε τα εξής:
Αυτές τις μέρες, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης την οποία ζήτησε από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου άκρως επιλεκτικά ο ΥΔΜΗΔ, Κ. Μητσοτάκης, καλούνται διαδοχικά να καταθέσουν οι 5 Δήμαρχοι που τέθηκαν στο στόχαστρο.
Είναι σαφής η προσπάθεια τρομοκράτησης και καλλιέργειας ψευδών εντυπώσεων, καθώς και η απόλυτη αδυναμία της κυβέρνησης να στηρίξει πολιτικά τις επιλογές της, επιστρατεύοντας ως δήθεν “φόβητρο” τη Δικαιοσύνη.
Οι πολίτες ωστόσο – βλέποντας τους Δημάρχους που μόλις πριν λίγους μήνες εξέλεξαν, δίνοντάς τους εντολή υπεράσπισης της Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας να καλούνται να απολογηθούν για δήθεν παράβαση καθήκοντος και απείθεια – γνωρίζουν πολύ καλά την αλήθεια. Γνωρίζουν ότι η μόνη παράνομη εν προκειμένω είναι η κυβέρνηση, που επιχειρεί να ακυρώσει το “διάταγμα Παυλόπουλου”, το οποίο μετέφερε στην ελληνική έννομη τάξη αντίστοιχη κοινοτική οδηγία. Και γνωρίζουν, επίσης, πολύ καλά ότι οι Δήμαρχοι, οι Περιφερειάρχες, τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια σε όλη τη χώρα – πολύ περισσότερα από πέντε – υπερασπίζονται τη νομιμότητα, υπερασπίζονται τη λειτουργία των δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και υλοποιούν στο έπακρο το καθήκον τους. Κι αυτή η αλήθεια θα λάμψει και ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κ. Πουλάκης: Μάχη για την επιβίωση της Αυτοδιοίκησης οι εκλογές της ΚΕΔΕ

Πηγή : Αυγή
Ρεπορτάζ : Ηλέκτρα Βισκαδουράκη

Σκληρή μάχη για την επιβίωση της Αυτοδιοίκησης χαρακτήρισε τις εκλογές της Πέμπτης για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) ο Κ. Πουλάκης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης απευθυνόμενος στη συνέλευση των μελών της παράταξης Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία, που συνεδρίασε το Σάββατο.
Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα μέλη της παράταξης στις 13 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) για εκλογή μελών των Δ.Σ. και εκλεκτόρων για την ΚΕΔΕ, επέστησε την προσοχή στην κρισιμότητα των εκλογών της ΚΕΔΕ συνδέοντάς τη με το πολιτικό σκηνικό της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου και του πανικού της μνημονιακής συγκυβέρνησης ενόψει της κατάρρευσής της.
"Είναι πλέον σαφές ότι τα κόμματα της συγκυβέρνησης -με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, που πλέον ψυχορραγεί στα όρια της πλήρους κοινοβουλευτικής του εξαφάνισης- δίνουν μια μάχη με μόνο εχθρό τον ΣΥΡΙΖΑ. Μια μάχη χωρίς πολιτικούς ή άλλους κανόνες, που αποσκοπεί στο να διασώσει τοπικές ή περιφερειακές μικροεξουσίες και αυτοδιοικητικούς παράγοντες, συχνά διαπλεκόμενους με περισσότερο ή λιγότερο ισχυρά συμφέροντα".
Αναφέρθηκε στις συμμαχίες με "αυτοδιοικητικές δυνάμεις και προσωπικότητες που είχαν ενδεχομένως διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και διαδρομές" σημειώνοντας πως ήταν και παραμένει "αδιαπραγμάτευτο" το "ριζοσπαστικό περιεχόμενο της πρότασης" της παράταξης, αλλά και το "πρόγραμμα ρήξης".
"Η επιλογή μας αυτή σημείωσε μικρές ή μεγαλύτερες επιτυχίες, εξασφάλισε την παρουσία μας ακόμη και στις ΠΕΔ, όπου είχαμε τις λιγότερες δυνάμεις" υπογράμμισε εκτιμώντας ότι εν όψει της εκλογικής αναμέτρησης η Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία "έχει πολλαπλάσια ισχύ, για να αυξήσει τις δυνάμεις της και να δημιουργήσει ρήγματα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και να συσπειρώσει στη βάση ενός εναλλακτικού αυτοδιοικητικού σχεδίου μεγάλο μέρος των δυνάμεων που παραμένουν εκτός των δυο κυβερνητικών μπλοκ".
Εκτίμησε ότι ο Γ. Πατούλης, ο εκλεκτός της Ν.Δ. για την προεδρία της ΚΕΔΕ, "βρίσκεται στο όριο της αυτοδυναμίας" και πως στον χώρο του ΠΑΣΟΚ "κυριαρχούν εντονότατες φυγόκεντρες δυνάμεις, οι οποίες δεν είναι σαφές πώς θα εκφραστούν το πλαίσιο της ΚΕΔΕ". Ενώ οι ανεξάρτητοι (δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι) έχουν "ποικίλες πολιτικές προελεύσεις και τάσεις".

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ερώτηση Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον επανέλεγχο των συμβάσεων

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία επανελέγχου των συμβάσεων κατέθεσαν οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Κατρούγκαλος, Κ. Χρυσόγονος, Κ. Κούνεβα και Σ. Σακοράφα. Αναλυτικά, η ερώτηση έχει ως εξής :

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 99/70/ΕΚ, η οποία υλοποίησε τη σχετική ευρωπαϊκή συλλογική συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου της 18ης Μαρτίου 1999, εκδόθηκε στην Ελλάδα το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το εν λόγω Π.Δ. μετατράπηκαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και άλλου τύπου συμβάσεις που υπέκρυπταν σχέση εξαρτημένης εργασίας, των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.Μολονότι η όλη διαδικασία ήταν υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με συνταγματική κατοχύρωση (Α.Σ.Ε.Π.), η ελληνική κυβέρνηση αμφισβητεί σήμερα τη νομιμότητα της σχετικής διαδικασίας και επιβάλει επανέλεγχο όλων των περιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4250/2014. Μάλιστα τους σχετικούς επανελέγχους θα διενεργήσουν κλιμάκια συγκροτούμενα από στελέχη του Δημοσίου, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ τα στοιχεία που αναζητούνται υπερβαίνουν αυτά που προέβλεπε το προαναφερθέν Π.Δ. Η διαδικασία αυτή δεν φαίνεται να έχει άλλη σκοπιμότητα από την αναζήτηση υπαλλήλων προς απόλυση, σε συμμόρφωση με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι σε γνώση της αυτή η διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων των υπαλλήλων;
2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας;

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Διακήρυξη ενόψει του συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη κοινωνική, οικονομική και θεσμική κρίση της μεταπολιτευτικής της, τουλάχιστον, ιστορίας. Οι μνημονιακές πολιτικές έχουν ισοπεδώσει την κοινωνία και την Αυτοδιοίκηση.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι αλλεπάλληλες συγκυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έβαλαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο δύο αλληλένδετων πολικά σχεδιασμών, το «Καλλικράτη» και των Μνημονίων, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί βαρύτατα πλήγματα τόσο ως προς την οικονομική της αυτοτέλεια και υλική / έμψυχη υπόσταση, όσο και ως προς την ίδια τη δημοκρατική της λειτουργία και την αυτοδιοικητική της ουσία :
  • κατάρρευση και της στοιχειώδους ακόμα λειτουργίας πολλών δήμων, περικοπές των ΚΑΠ που ξεπερνούν το 60%,
  • κινητικότητα, δήθεν “αξιολόγηση” και “επανέλεγχος” των συμβάσεων εργασίας και μαζική κατάργηση / συγχώνευση δομών που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και “γεμίζουν” τη δεξαμενή των απολύσεων.
Είναι ολοφάνερη η αποτυχία του κυβερνητικού “success story», τη στιγμή που στην πραγματικότητα οι δήμοι αδυνατούν να επιτελέσουν και τη στοιχειώδη αναπτυξιακή λειτουργία, αποστερημένοι πλήρως από αναπτυξιακούς πόρους (το ΠΔΕ για τους δήμους και η ΣΑΤΑ, από 1,2 δις. Ευρώ το 2009, εξανεμίστηκε σε μόλις 180 εκ. ευρώ το 2014), χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού και με το βρόγχο του “Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας” και των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών να ακυρώνει κάθε περιθώριο αυτόνομης δράσης.

Η στοχοποίηση του κοινωνικού κράτους και της έννοιας της αλληλεγγύης, η μετατροπή ακόμα και της περιβαλλοντικής πολιτικής σε «μπίζνα», η αποστέρηση των τοπικών κοινωνιών από θεμελιώδη αναπτυξιακά εργαλεία, αλλά και από ανεκτίμητα κοινωνικά αγαθά, όπως η ενέργεια, ο αιγιαλός, οι υποδομές, το νερό κ.λπ., αποτελούν θεμελιώδεις επιδιώξεις της κυβερνητικής μνημονικής ατζέντας στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, Κυβερνητικές πολιτικές που παραβιάζουν συστηματικά το Σύνταγμα και επιδιώκουν την ισοπέδωση των κοινωνικών αντιστάσεων.
Γι’ αυτό άλλωστε διώκονται οι 5 Δήμαρχοι, που εντελώς “τυχαία” ανήκουν στον αντιμνημονιακό, αντικυβερνητικό χώρο, γι’ αυτό συκοφαντείται κάθε προσπάθεια κοινωνικής αντίστασης.
Οι επιδιώξεις αυτές διευκολύνθηκαν από το ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο που δημιούργησαν οι αντιδημοκρατικές «απορυθμίσεις» στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, η πολυνομία, η γραφειοκρατία, η συγκεντρωτική λειτουργία και η ακραία αντιδημοκρατική διαδικασία συγκρότησης των οργάνων σε ΠΕΔ και ΚΕΔΕ.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Δήλωση Κ. Πουλάκη για την τροπολογία Ντινόπουλου: Ωμός κυβερνητικός εκβιασμός - Κατάρρευση των Δήμων

Σχετικά με την τροπολογία που κατέθεσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αργ. Ντινόπουλος, και Οικονομικών, Γκ. Χαρδούβελης, σχετικά με τη συμμόρφωση των Δήμων και των Περιφερειών προς τις πράξεις ή αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων, ο Κώστας Πουλάκης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση, δήλωσε τα εξής:

Η πρόσφατη τροπολογία του δήθεν “αυτοδιοικητικού” Υπουργού Εσωτερικών, κ. Ντινόπουλου, αποκάλυψε ότι “ο βασιλιάς είναι γυμνός”.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, η κατατεθείσα τροπολογία απειλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες με οικονομική κατάρρευση, σε κάθε περίπτωση – υπαίτια ή μη – μη συμμόρφωσής τους προς τις κοινοτικές υποδείξεις, αφού καταλογίζει σε βάρος των ΟΤΑ τα σχετικά πρόστιμα που επιβάλλονται στο ελληνικό Δημόσιο. Και ταυτόχρονα, κατά παράβαση κάθε έννοιας αυτοδιοίκητου, δίνει το δικαίωμα στους διορισμένους από την κυβέρνηση Γ.Γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αποτυχόντες πολιτευτές και κομματικά στελέχη στην πλειονότητά τους, να υποκαθιστούν στις σχετικές αρμοδιότητές τους τους αιρετούς Δημάρχους και Περιφερειάρχες.

Αυτό που δεν λέει ωστόσο ο κ. Ντινόπουλος – ο οποίος κατά τα άλλα, και μόνο για τις ανάγκες της εσωτερικής αντιπαράθεσής του στην εκλογική περιφέρεια της Β' Αθηνών με τον κ. Μητσοτάκη, παριστάνει τον “ευαίσθητο” για τα θέματα Αυτοδιοίκησης – είναι ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων η μη συμμόρφωση των ΟΤΑ προς τις κοινοτικές κατευθύνσεις οφείλεται στην απόλυτη απογύμνωσή τους από ουσιαστικές αρμοδιότητες, πόρους και προσωπικό, που έχει ως αποτέλεσμα την απόλυτη αδυναμία τους να προχωρήσουν σε ουσιαστικό δημοκρατικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων που απαιτούν αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα.

Τη στιγμή που – αντίθετα προς κάθε συνταγματική επιταγή και προς κάθε έννοια δημοκρατίας – οι διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις έχουν διαμορφώσει ένα αυταρχικό πλέγμα ρυθμίσεων, που θέτει τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε καθεστώς διαρκούς επιτροπείας και απόλυτης αναστολής κάθε αυτόνομης λειτουργίας τους (ενδεικτικά, απόλυτη απαγόρευση προσλήψεων, αυστηρή δημοσιονομική εποπτεία στο πλαίσιο του “Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας” κ.λπ.), είναι τουλάχιστον προκλητικό να τους “ζητάει και τα ρέστα” από πάνω, καθιστώντας τους οικονομικά υπόλογους για διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για ωμό κυβερνητικό εκβιασμό, που απειλεί τους περισσότερους Δήμους και Περιφέρειες με οριστική κατάρρευση. Μόνο που πρόκειται για μία ρύθμιση τόσο πρόδηλα άδικη, αλλά και τυπικά αντισυνταγματική που – αν δεν καταπέσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – σίγουρα θα καταρρεύσει υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής που θα προκαλέσουν οι κλειστοί Δήμοι και Περιφέρειες.

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Χαιρετισμός Κ. Πουλάκη στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Πουλάκης, μέλος της Π.Γ. του κόμματος και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση.

Ο Κ. Πουλάκης υπενθύμισε ότι “μέσα σε συνθήκες γενικευμένης ανθρωπιστικής κρίσης και παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης η Αυτοδιοίκηση καλείται να απαντήσει σε πρωτόγνωρες και πιεστικές ανάγκες. Και την ίδια στιγμή, δίνει και η ίδια τη μάχη της επιβίωσης, μέσα στα τεράστια πολιτικά, θεσμικά, οικονομικά και λειτουργικά αδιέξοδα, με τα οποία την έφερε αντιμέτωπη ο “Καλλικράτης” και οι μνημονιακές πολιτικές”.

Στον αντίποδα αυτής της κατάστασης, ο κ. Πουλάκης υπενθύμισε ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ “η θεσμική αναζωογόνηση και ο εκδημοκρατισμός, η οικονομική και λειτουργική στήριξη, η ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων και των Περιφερειών, αποτελούν βασική προτεραιότητα”. Όπως υπογράμμισε, “οι Περιφέρειες της χώρας μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν την ατμομηχανή της κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Μέσω του δημοκρατικού περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού, οι Περιφέρειες μπορούν και πρέπει, να αποτελέσουν το κέντρο της ανοιχτής συλλογικής δημοκρατικής συζήτησης για το παρόν και το μέλλον κάθε περιοχής, να γίνουν το κέντρο της αντίστασης στη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα και της ανατροπής της, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την έξοδο από την κρίση με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, την προστασία του δημόσιου πλούτου και του περιβάλλοντος, να διατυπώσουν όραμα για την περιοχή τους και να το εξειδικεύσουν μέσα από στοχευμένες δράσεις που θα ανακουφίσουν τους πολίτες, θα επανεκκινήσουν την οικονομία και θα διαμορφώσουν έναν νέο τρόπο άσκησης της τοπικής πολιτικής και ένα νέο εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο”.

Κλείνοντας, ο Κ. Πουλάκης δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάντοτε ανοιχτός “στη συνεργασία και το διάλογο, τόσο με τα θεσμοποιημένα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, όσο και με κάθε αυτοδιοικητική δύναμη και προσωπικότητα που μοιράζεται αντίστοιχες αγωνίες και στόχους”, ενώ εξέφρασε την ελπίδα “η νέα θητεία των αυτοδιοικητικών οργάνων να αποδειχθεί επωφελής για τους πολίτες και τη χώρα και να σηματοδοτήσει μια νέα αφετηρία για το θεσμό. Για μία Αυτοδιοίκηση που ανατρέπει και δημιουργεί”.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Κ. Πουλάκη :

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Διακήρυξη της "Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας" ενόψει της Γ.Σ. της ΠΕΔ Αττικής

Με γνώμονα την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης μέσα από ένα διεκδικητικό πλαίσιο, ώστε οι δημοτικές αρχές να παραμείνουν όρθιες για να μπορέσουν να σταθούν αρωγοί στους ανθρώπους που πλήττονται βάναυσα από την κρίση, η Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία κατέρχεται, στις 8 Οκτωβρίου, στις εκλογές για την ανάδειξη του 25μελούς Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής με στόχο την ανατροπή των παγιωμένων φιλοκυβερνητικών συσχετισμών στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης. Ολόκληρη η διακήρυξη, που υπογράφεται από 53 αιρετούς, δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, έχει ως εξής:
  • Κατάρρευση ακόμα και της στοιχειώδους λειτουργίας πολλών δήμων, περικοπές των ΚΑΠ που ξεπερνούν το 60%."Η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη κοινωνική, οικονομική και θεσμική κρίση της μεταπολιτευτικής της, τουλάχιστον, ιστορίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι αλλεπάλληλες συγκυβερνήσεις Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ έβαλαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο δύο αλληλένδετων πολιτικά σχεδιασμών, του 'Καλλικράτη' και των Μνημονίων, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί βαρύτατα πλήγματα τόσο ως προς την οικονομική της αυτοτέλεια και υλική / έμψυχη υπόσταση, όσο και ως προς την ίδια τη δημοκρατική της λειτουργία και την αυτοδιοικητική της ουσία:
  • Κινητικότητα, δήθεν 'αξιολόγηση' και 'επανέλεγχος' των συμβάσεων εργασίας και μαζική κατάργηση / συγχώνευση δομών που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και 'γεμίζουν' τη δεξαμενή των απολύσεων.

Είναι ολοφάνερη η αποτυχία του κυβερνητικού 'success story', τη στιγμή που στην πραγματικότητα οι δήμοι αδυνατούν να επιτελέσουν και τη στοιχειώδη αναπτυξιακή λειτουργία, αποστερημένοι πλήρως από αναπτυξιακούς πόρους (το ΠΔΕ για τους δήμους και η ΣΑΤΑ, από 1,2 δισ. ευρώ το 2009, εξανεμίστηκε σε μόλις 180 εκατ. ευρώ το 2014), χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού και με τον βρόχο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών να ακυρώνει κάθε περιθώριο αυτόνομης δράσης.

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Π. Σκούτας: Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη ή της Νέας Δημοκρατίας;


Το δίλημμα «Π.Ε.Δ , Κ.Ε.Δ.Ε και ΕΝ.ΠΕ όργανα της αυτοδιοίκησης ή  της  Ν.Δ.», θέτει μέσω του άρθρου του στην aftodioikisi.gr o Παναγιώτης Σκούτας, μέλος της Κ.Ε. και της γραμματείας του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ. Το πλήρες κείμενο του άρθρου του κ. Σκούτα στην aftodioikisi.gr είναι το εξής:
Οι  πολιτικές  πρωτοβουλίες  του ΣΥΡΙΖΑ με αποκορύφωμα την ΔΕΘ έχουν αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ καθορίζει πλέον την πολιτική ατζέντα. Το άμεσο κυβερνητικό πρόγραμμα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, είναι  ένα   πρόγραμμα ρεαλιστικό στην εφαρμογή του, κοστολογημένο, με αναφορά στις πηγές   χρηματοδότησης  του  , ανατρεπτικό με τα μνημόνια και ριζοσπαστικό στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα  που έδωσε  ελπίδα στον ελληνικό λαό , καθώς αυτός αναγνωρίζει  ότι υπάρχει εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο  που μπορεί να σταματήσει την  ανθρωπιστική κρίση και να οδηγήσει στην  έξοδο από τα μνημόνια. Ταυτόχρονα ενισχύεται στην κοινή  γνώμη τόσο  ο Ευρωπαϊκός χαρακτήρας  του ΣΥΡΙΖΑ όσο  και η πεποίθηση πως είναι η πολιτική  δύναμη που μπορεί να  παίξει ενεργό  και καθοριστικό ρόλο  στην Ευρώπη.

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 30-9-2014

«H ΚΕΔΕ στη σημερινή της συνεδρίαση 30-9-2014 επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά – μάλλον ύστατη για αυτό το Δ.Σ –τη συμπόρευση της με τις μνημονιακές πολιτικές και την συγκυβέρνηση που τις υπηρετεί.
Το Δ.Σ ξεκίνησε με μια επίθεση του απερχόμενου Προέδρου εμμέσως πλην σαφώς στο ΣΥΡΙΖΑ για τις θέσεις του στο θέμα της αξιολόγησης και του επανελέγχου των συμβάσεων και στη συνέχεια άφησε ακάλυπτους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς, καλύπτοντας τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Συγκεκριμένα η πλειοψηφία της απέρριψε την πρόταση του Σπύρου Τζόκα που έλεγε να αποδοκιμασθεί η ποινικοποίηση της αυτοδιοίκησης σ’ ένα εξόχως πολιτικό θέμα, που εκφράστηκε με την παραπομπή των πέντε Δημάρχων και την τρομοκρατία της διαφορετικής άποψης.
Η παραπομπή, ως γνωστό, στοχοποιούσε απολύτως επιλεκτικά τους Δημάρχους της Αριστεράς, αφήνοντας στο “απυρόβλητο” τους εκλεκτούς της ΝΔ για την ΚΕΔΕ. Η πρόταση του Σπύρου Τζόκα συμπληρώνονταν με τη δέσμευση της ΚΕΔΕ να υποστηρίξει νομικά τους πέντε Δημάρχους.
Η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ απέρριψε την πρόταση, κρίνοντας προφανώς ότι οι πέντε Δήμαρχοι καθώς και όλοι οι αιρετοί που υπερασπίζονται τις εργασιακές σχέσεις, την αποτελεσματική λειτουργία και το δημόσιο χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών, είναι παράνομοι και δεν μπορούν να αντιδρούν στη δήθεν νομιμότητα που επιβάλλει η Τρόικα και οι εδώ υποτελείς τους.
Τέλος, εσωτερικές συγκρούσεις ενόψει και των εκλογών στα συλλογικά όργανα μετέτρεψαν την αρχική συμφωνία της πλειοψηφίας στη δήθεν νομιμότητα των ελέγχων σε ένα νερόβραστο ψήφισμα που στρογγυλοποιούσε τα πάντα και επιδεχόταν διαφόρων ερμηνειών.»

Ο Σπύρος Τζόκας είναι:
Μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ

Συντονιστής του Τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ

ΚΕΔΕ: "Όχι" στον επανέλεγχο - επανακαθορισμό των κριτηρίων μετατροπής των συμβάσεων (Ρεπορτάζ της "Αυγής")

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ
"Δεν δεχόμαστε τον επανέλεγχο - επανακαθορισμό των κριτηρίων πρόσληψης που καθορίστηκαν και εφαρμόστηκαν με βάση τις διατάξεις μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου κατά το χρονικό διάστημα που αυτές έγιναν".
Αυτό αποφάσισε χθες με ευρεία πλειοψηφία μετά από πολύωρη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), απορρίπτοντας όμως την πρόταση του Σπ. Τζόκα "να αποδοκιμαστεί η ποινικοποίηση της Αυτοδιοίκησης σε ένα εξόχως πολιτικό θέμα, που εκφράστηκε με την παραπομπή των πέντε δημάρχων και την τρομοκρατία της διαφορετικής άποψης".
"Εμμένουμε στην πιστή και αυστηρή εφαρμογή όσων προέβλεπαν οι σχετικοί νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα, όπως είχαν αρχικά ψηφιστεί" συμπληρώνει η απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ τονίζοντας πως "είναι αυτονόητο ότι ουδεμία ευθύνη έχουν οι εργαζόμενοι για ενέργειες αρμοδίων οργάνων ή υπηρεσιακών συμβουλίων για τη μετατροπή συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου δεν συμφωνούμε στο να υποστούν, δέκα και δεκαπέντε χρόνια μετά, τις όποιες συνέπειες οι εργαζόμενοι".
Σε αυτό το πλαίσιο τα μέλη του Δ.Σ. ζητούν "προσωρινή αναστολή των ελέγχων μέχρις ότου ξεκαθαριστεί από την κυβέρνηση με σαφήνεια το περιεχόμενό τους" καθώς και συνάντηση άμεσα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη για το θέμα.
Την πρόταση καταψήφισε ο Σπ. Τζόκας επισημαίνοντας την άρνηση - καταψήφιση από την πλειοψηφία της πρότασής του να αποδοκιμαστεί η δίωξη των δημάρχων της Αριστεράς, που, όπως κατήγγειλε, είχαν στοχοποιηθεί επιλεκτικά "αφήνοντας στο 'απυρόβλητο' τους εκλεκτούς της Ν.Δ. για την ΚΕΔΕ". Η πρόταση του Σπ. Τζόκα συμπληρωνόταν με τη δέσμευση της ΚΕΔΕ να υποστηρίξει νομικά τους πέντε δημάρχους.
Εκτιμώντας πως η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ απέρριψε την πρόταση, "κρίνοντας προφανώς ότι οι πέντε δήμαρχοι καθώς και όλοι οι αιρετοί που υπερασπίζονται τις εργασιακές σχέσεις, την αποτελεσματική λειτουργία και τον δημόσιο χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών είναι παράνομοι και δεν μπορούν να αντιδρούν στη δήθεν νομιμότητα που επιβάλλουν η τρόικα και οι εδώ υποτελείς τους", ο Σπ. Τζόκας εκτιμά πως "εσωτερικές συγκρούσεις ενόψει και των εκλογών στα συλλογικά όργανα μετέτρεψαν την αρχική συμφωνία της πλειοψηφίας στη δήθεν νομιμότητα των ελέγχων σε ένα νερόβραστο ψήφισμα που στρογγυλοποιούσε τα πάντα και επιδεχόταν διαφόρων ερμηνειών".

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Θίγει ακόμη και το αυτοδιοίκητο των δήμων η κυβέρνηση για να επιτύχει απολύσεις (Ρεπορτάζ της "Αυγής")

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ
Για κατάφωρη παραβίαση του αυτοδιοίκητου των δήμων κατηγορούν την κυβέρνηση οι αιρετοί της Αριστεράς, μετά τη χθεσινή εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευ. Κουτζαμάνη για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από εισαγγελείς εφετών για απείθεια ή παραβάση καθήκοντος των πέντε δημάρχων (Χαλανδρίου, Ζωγράφου, Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Πατρών και Λάρισας), βάσει των διαβιβαστικών εκθέσεων που έστειλε ο Κυρ. Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει τις ομόφωνες αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων Χαλανδρίου και Ζωγράφου.
 Σ. Ρούσσος: Καταλύεται η διοικητική αυτοτέλεια των δήμων
"Παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα και κατά τον νόμο του 'Καλλικράτη' συνιστά η μη εφαρμογή αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου", υπογράμμισε στην "Αυγή" ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, καταγγέλλοντας πως με την παρέμβαση του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης "καταλύεται η διοικητική αυτοτέλεια των δήμων και δείχνει το επίπεδο δημοκρατίας στη χώρα μας". "Αν η κυβέρνηση πιστεύει ότι με τέτοιες ενέργειες μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγμένους δημάρχους με εισαγγελείς... εδώ είμαστε...".
 Τ. Καφατσάκη: Αυτοί θέλουν απολύσεις, εμείς κάνουμε ελέγχους
"Εμείς εφαρμόζουμε την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ζωγράφου, με την οποία προασπίζουμε το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του δήμου. Οι υπηρεσίες μας συνεχίζουν τον έλεγχο των πιστοποιητικών", τόνισε στην "Αυγή" η δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη, προσθέτοντας: "Κάθε άλλη ενέργεια τη θεωρούμε προσχηματική και αποσκοπεί στην απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης". "Αυτές τις μέρες", πρόσθεσε, "εκδικάζεται υπόθεση κατά του τέως δημάρχου κ. Καζάκου για παρατυπίες στη μετακίνηση υπαλλήλων από δημοτικές επιχειρήσεις στον δήμο, που βασίζεται σε παλαιότερο πόρισμα του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο συντάχθηκε κατόπιν καταγγελίας μας και στηρίχθηκε σε παραποίηση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου του 2010".

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Κ. Πουλάκης για την προκαταρκτική εξέταση: Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται

Σχετικά με την προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Ευτ. Κουτζαμάνη, εις βάρος πέντε Δημάρχων (Χαλανδρίου, Ζωγράφου, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Λάρισας και Πάτρας) για το θέμα του δήθεν “επανελέγχου” των συμβάσεων και την άρνησή τους να συμπράξουν στην εν λόγω διαδικασία, ο Κώστας Πουλάκης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Για τους πέντε Δημάρχους, καθώς και όλους τους αιρετούς που υπερασπίζονται τις εργασιακές σχέσεις, την αποτελεσματική λειτουργία και το δημόσιο χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών, η εισαγγελική έρευνα και η Δικαιοσύνη δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση φόβητρο. Αντίθετα, μέσω της δικαστικής οδού – στην οποία επέλεξε να παραπέμψει ως οιονεί “εκβιασμό” ο κ. Μητσοτάκης ένα εξόχως πολιτικό θέμα – θα φανεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι όσοι αρνούνται την εφαρμογή του νόμου των απολύσεων (4250/2014) όχι μόνο δεν παρανομούν, όχι μόνο δεν παραβαίνουν τα καθήκοντά τους, αλλά αντίθετα υπερασπίζονται τη νομιμότητα, τυπική και ουσιαστική, εκπληρώνοντας στο ακέραιο την αποστολή που τους ανατέθηκε από τους πολίτες που πρόσφατα τους εξέλεξαν και τον ίδιο το νόμο. Διότι, καθήκον των δημοτικών αρχών, όπως ρητά προβλέπεται στο νόμο, είναι η προάσπιση των τοπικών συμφερόντων και η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, να υπερασπίζονται τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων τους και όχι να μετατρέπονται σε υποτελείς στις εντολές του – καθ' ύλην αναρμόδιου – Υπουργού, σε συνενόχους στην κατάρρευση των δημοτικών δομών και την υποβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να στοχοποιήσει απολύτως επιλεκτικά τους Δημάρχους της Αριστεράς, αφήνοντας στο “απυρόβλητο” τους εκλεκτούς της ΝΔ για την ΚΕΔΕ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του αντιλαμβάνονται την εισαγγελική έρευνα ως απειλή, είναι γνωστό ότι οι αιρετοί της Αριστεράς δεν απορρίπτουν – αλλά αντίθετα επιδιώκουν – τον έλεγχο και κάθε θεσμοθετημένη διαδικασία, δικαστική ή διοικητική, που συμβάλει ουσιαστικά στη διαφάνεια. Άλλωστε, “καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται”»

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Εισήγηση Κ. Πουλάκη στη σύσκεψη των εκλεγμένων του ΣΥΡΙΖΑ στη Γ.Σ. της ΕΝΠΕ

Αιγάλεω, 27/9/2014
Συντρόφισσες και σύντροφοι,
1. Κατ’ αρχάς, σας καλωσορίζω εκ μέρους του Τμήματος, μιας που πολλοί έχετε έρθει από μακριά. Η σημερινή μας συνάντηση, όλων των εκλεγμένων του ΣΥΡΙΖΑ στην Ένωση Περιφερειών, γίνεται με πρωτοβουλία του Τμήματος Αυτοδιοίκησης, με στόχο να συζητήσουμε ανοιχτά, συλλογικά και δημοκρατικά και να προετοιμαστούμε για τη σύγκληση της Γ.Σ. της ΕΝΠΕ και την εκλογή του Διοικητικού και του Εποπτικού της Συμβουλίου.
2. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή αυτή δημοκρατική διαδικασία αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που έχουμε κάνει καθ’ όλη την τελευταία διετία ως Τμήμα να λειτουργούμε ομόφωνα, με αμοιβαίο σεβασμό όλων και σύνθεση των διαφορετικών απόψεων – προσπάθεια που έχει αποδώσει καρπούς, αφού όλες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις και της ΚΕ και της ΠΓ για την Αυτοδιοίκηση ήταν ομόφωνες.
Την ίδια, εξάλλου, διαδικασία, ακολουθούμε και σε όλη την Ελλάδα για τις εκλογές των διοικητικών συμβουλίων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, αλλά και κεντρικά για την αντίστοιχη διαδικασία της ΚΕΔΕ – διαδικασίες οι οποίες επίσης μέχρι στιγμής εξελίσσονται συναινετικά και συλλογικά και καταλήγουμε από κοινού στην πορεία μας, στις συνεργασίες μας και στα ψηφοδέλτιά μας σε κάθε περιοχή.
3Με βάση τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται εντός της Γ.Σ. της ΕΝΠΕ, αλλά και τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη – τις οποίες πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούμε, στα πλαίσια πάντοτε των συλλογικών μας αποφάσεων, όπως αποτυπώνονται στην τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – θα πρέπει σήμερα να συζητήσουμε για το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η εκλογή των οργάνων της ΕΝΠΕ και για τις δικές μας κινήσεις.
4. Και εξηγούμαι :
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να δούμε το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο συζητάμε. Η σημερινή μας συνάντηση πραγματοποιείται μέσα σε ένα εξαιρετικά ρευστό και ευμετάβλητο πολιτικό τοπίο, με τις εθνικές εκλογές να βρίσκονται πλέον διαρκώς στην ημερήσια διάταξη, ιδίως μετά τη συνάντηση Σαμαρά – Μέρκελ την περασμένη Τρίτη και την παταγώδη αποτυχία της, με τη διάψευση των προσδοκιών που καλλιεργούσε η κυβέρνηση. Κάθε μέρα μία καινούρια εξέλιξη αποκαλύπτει τη διαρκώς εντεινόμενη πολιτική αποσύνθεση της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα η κατάρρευσή της να είναι θέμα χρόνου, και τον πανικό που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο, που πλέον επιδίδεται σε μία άνευ προηγουμένου μάχη να κρατηθεί όσο γίνεται περισσότερο στην εξουσία. Δείτε λόγου χάρη την πραξικοπηματική απόφαση να “κοπεί” η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ από τη ΝΕΡΙΤ. Δείτε τις απεγνωσμένες προσπάθειες κυβερνητικών στελεχών όπως ο Αδ. Γεωργιάδης να διασπείρουν πανικό και να τρομοκρατήσουν του πολίτες, με τις δηλώσεις τους περί φυγής καταθέσεων από τις τράπεζες αν κερδίσει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Κ. Πουλάκης: «Κρατήστε τις απειλές σας κύριε Μητσοτάκη»

Δήλωση του Κ. Πουλάκη, μέλους της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνου για την Αυτοδιοίκηση, σχετικά με τις «απειλές» Μητσοτάκη περί εισαγγελικής παρέμβασης στο θέμα των συμβάσεων :

Οι δια των τηλεοπτικών παραθύρων «απειλές» του Υπουργού, κ. Μητσοτάκη, περί εισαγγελικής παρέμβασης εις βάρος όσων αιρετών δεν αποστείλουν τα στοιχεία που ζητά το ΥΔΜΗΔ για το δήθεν «επανέλεγχο» των συμβάσεων, θα ήταν ανάξιες λόγου αν δεν ήταν τόσο προκλητικές και προσβλητικές σε πολλά επίπεδα.
Προσβλητικές, καταρχήν, του θεσμικού ρόλου και της ανεξαρτησίας που –  υποτίθεται – απολαμβάνει το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Το να μετατρέπει ο κ. Υπουργός έναν ελεγκτικό μηχανισμό και την ίδια τη Δικαιοσύνη σε “παιχνιδάκι”, για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης – στα όρια της προσωπικής εμπάθειας – είναι τουλάχιστον άστοχο.
Άλλωστε, δεν φάνηκε να δείχνει την ίδια ευθιξία, ζητώντας την εισαγγελική διερεύνηση των πρόσφατων επίσημων καταγγελιών για τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου του, για παρεμβάσεις που εμποδίζουν τους ελέγχους κατά “επωνύμων” ή για κυβερνητικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που συγκαλύπτουν σκάνδαλα.
Τέλος, αλήθεια, οι “απειλές” του κ. Μητσοτάκη στρέφονται μόνο προς τους 19 Δημάρχους και την Περιφερειάρχη Αττικής – με τους οποίους είναι σαφές ότι έχει επιδοθεί σε κάποιου είδους ακατανόητη και ανάρμοστη προς το ρόλο του “βεντέτα” – ή αφορούν το σύνολο των αιρετών που εδώ και μήνες έχουν αντιταχθεί στη διάλυση των Δήμων και των Περιφερειών και τις απολύσεις; Διότι, του θυμίζουμε ότι η μη αποστολή των στοιχείων έλαβε χώρα πολύ πριν την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών που στοχοποιεί. Και, επίσης, του θυμίζουμε ότι οι αποφάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, περί μη αποστολής των στοιχείων, λήφθηκαν με ευρύτατες πλειοψηφίες και με συμμετοχή δυνάμεων από όλο το αυτοδιοικητικό και πολιτικό φάσμα, των εκλεγμένων του κόμματός του στην ΚΕΔΕ μη εξαιρουμένων.
Κρατήστε τις απειλές σας κ. Υπουργέ. Οι αιρετοί της Αριστεράς, όπως και κάθε Δήμαρχος και Περιφερειάρχης που υπηρετεί το πραγματικό δημόσιο συμφέρον, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν ούτε έναντι της Δικαιοσύνης ούτε έναντι της κοινωνίας. Εσείς;