Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

"ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  -ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΡΘΡΟ 31 Ν.4270/2014
στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
  • Η ρύθμιση για τα δεδουλευμένα των συμβασιούχων (Αρθρο 25)
  • H ρύθμιση με βάση την οποία δεν θα υποβάλλονται για θεώρηση στην υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλματα των δαπανών του κράτους από την ψήφιση του νόμου και των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων από 1.1.2019. (Αρθρο37)  σε συνάρτηση με Ν.4270/2014
  • Η ρύθμιση για το ξεπάγωμα των μετατάξεων αλλά και αλλαγές σχετικά με την διαδικασία αποσπάσεων ενόψει της εκκίνησης της διαδικασίας της κινητικότητας. (Αρθρο 39)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου