Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Συμβολή στην συζήτηση για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδοίκησης

Κριτικές επισημάνσεις  από την σκοπιά της Δυτικής Αττικής (Γιάννης Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής ΑττικήςΔημήτρης Μπουρίκος,Πολιτικός – Κοινωνικός Επιστήμονας, ΜΑ Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σπουδών, Απόφοιτος Περιφερειακής Διοίκησης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης)