Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ

To πολυνομονομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ (μετά την ψήφιση των άρθρων) υπό τον τίτλο: “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις”. 
 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ (πατήστε)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου