Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τροπολογίες που  κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν , αφορούν την αυτοδιοίκηση και ειδικότερα:


2.  συνέχιση της μισθοδοσίας στα ΚΗΦΗ (Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων),