Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Συμβολή στην διημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γιάννης Λύχρος
Ο.Μ. Ρίου Αχαΐας

Πάτρα,  17 ΝΟΕ 2016,  Γιάννης Λύχρος
Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την φιλοσοφία και τις προσεγγίσεις των κομματικών κειμένων για την Τ.Α.
Σαν προσωπική συμβολή θα ήθελα να σταθώ σε  πέντε σημεία.
1.      Θεωρώ πολύ σημαντική την θέση για μετάθεση του χωροταξικού για μετά την ψήφιση και λειτουργία του μεταρρυθμισμένου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι όποιες αλλαγές του χάρτη των Δήμων και των περιφερειών, ακόμα και εκείνων που σήμερα φαίνονται κραυγαλέες, πρέπει να γίνουν κατόπιν δημοκρατικής συζήτησης και μεγάλης προσοχής από τους εκλεγμένους φορείς των Δήμων και τον Περιφερειών. Να μην αφήνουν αμφιβολίες για ψηφοθηρικές, εκλογικές ή ιδιοτελείς οικονομικές σκοπιμότητες. Να αντανακλούν πραγματικές ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών και να στηρίζουν τις δυνατότητες οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των περιοχών. Μια τέτοια συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με τα εκλεγμένα με το υπερ-πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, Δημοτικά και περιφερικά συμβούλια, που δεν αντιστοιχούν και δεν εκφράζουν την κοινωνία. Η συζήτηση αυτή πρέπει να αρχίσει μόνο μετά την αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος ώστε να εκφράζουν αναλογικά την κοινωνία.
2.      Σημαντικό ζήτημα είναι ο καθορισμός και η οριοθέτηση με σαφήνεια των αρμοδιοτήτων του κάθε βαθμού Τ.Α. Τόσο όσον αφορά την σχέση τους με κεντρική κυβέρνηση, όσο και των σχέσεων μεταξύ τους. Η ασάφεια και επικάλυψη αδρανοποιούν τις διαδικασίες και αναστέλλουν την ωφελιμότητα της αποκέντρωσης και της αποτελεσματικότητας των οργανισμών Τ.Α. Θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθούν οι αρμοδιότητες της Τ.Α. με ενίσχυση της αποκέντρωσης και των αρμοδιοτήτων της. Η κατάργηση των αποκεντρωμένων περιφερειών  και η αντικατάστασή τους από ένα μηχανισμό ελέγχου της νομιμότητας και όχι της σκοπιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. Η παρέμβαση αυτής της υπηρεσίας, πρέπει να είναι ταχείας και ευέλικτης δράσης, ώστε να μην κωλυσιεργεί τις αποφάσεις και τις ενέργειες που αποφασίζονται και να μην αλλοιώνει τις αποφάσεις με γραφειοκρατικά μέσα.
3.      Το εκλογικό σύστημα πρέπει να αποκαταστήσει απολύτως την αναλογική αντιπροσώπευση των τοπικών κοινωνιών και να βοηθήσει να αποκατασταθεί η όσο το δυνατόν αμεσότερη επαφή αρχών και λαού. Αυτό σημαίνει απλή αναλογική σε όλα τα επίπεδα εκπροσώπησης. Επίσης, ξεχωριστά ψηφοδέλτια στις δημοτικές ενότητες με επίσης απλή αναλογική. Ενιαία ψηφοδέλτια (όχι παραταξιακά) στις μικρές κοινότητες (κάτω από 1000 κατοίκους), υπό την προϋπόθεση ότι είναι χωροταξικά ενιαίες. Προσωπικά θεωρώ ότι το Δημοτικό και Περιφερειακό συμβούλιο πρέπει να αποτελούν την «τοπική βουλή» και να εκλέγει τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, με κάποια διαδικασία την νομοτεχνική δομή της οποίας δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα πρέπει να γίνει λιγότερο δημαρχοκεντρικό και να μεταφέρει το κέντρο βάρος των αποφάσεων στο Δημοτικό συμβούλιο και Περιφερειακό συμβούλιο.
4.      Ωστόσο η αποκατάσταση της επαφής αρχών και Λαού, κατά την γνώμη μου απαραίτητη για να αποτελέσει ξανά η Τ.Α. ένα ισχυρό πυλώνα της Δημοκρατίας, αλλά και να καταστεί αποτελεσματικός φορέας της παραγωγικής ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης, που έχει ανάγκη η χώρα, απαιτούνται σοβαρές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενδο-δημοτικής αποκέντρωσης. Ο νόμος πρέπει να καθορίζει δεσμευτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες του κάθε συμβουλίου, να μην επαφίενται στην βούληση του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου. Να είναι υποχρεωτικές. Να συνοδεύονται από συγκεκριμένο οικονομικό προϋπολογισμό. Τέλος
5.      Είναι απαραίτητη η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση πολλών ζητημάτων πανελλαδικής σημασίας, υποχρεωτικών για όλους τους Ο.Τ.Α. Οι όροι και οι συντελεστές δόμησης, η κατ’ εξαίρεση εκτός σχεδίου δόμησης, η διευθέτηση της ακτογραμμής και της παραλίας, η χρήση γης και οι δυνατότητες αλλαγής χρήσεων, οι προστασία του περιβάλλοντος και άλλα.
         


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου