Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Δημοτική Κίνηση Κορυδαλλού " Πάμε Αλλιώς"
Προϋπολογισμός των Πολιτών


Η Δημοτική μας Κίνηση" Πάμε Αλλιώς" έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο πρότασης για τον Προϋπολογισμό των Πολιτών(Συμμετοχικό) προσαρμοσμένο στα δεδομένα του Δήμου Κορυδαλλού με την επιστημονική στήριξη του Ινστιτούτου "Νίκος Πουλαντζάς" και με την συμβολή ενός δικτύου αιρετών και μελών άλλων δημοτικών κινήσεων που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα αυτά. Αφετηρία για την πρότασή μας αυτή ήταν η εκδήλωση που διοργανώσαμε αρχές του έτους 2007 με κύρια ομιλήτρια την αριστερή Αντιδήμαρχο Συμμετοχικού Προϋπολογισμού στο Δήμο Σεβίλλης της Ισπανίας, Πάουλα Γκαρβίν. Οι επεξεργασίες αυτές κατά τη γνώμη μας εξακολουθούν και σήμερα να είναι επίκαιρες και χρήσιμες στο πλαίσιο του διαλόγου και της διαβούλευσης που διεξάγεται στο Κόμμα μας για την αλλαγή του Καλλικράτη. Επιδίωξη και στόχος μας είναι οι διαδικασίες διαλόγου και διαβούλευσης να ανοιχθούν στην κοινωνία και να οι προτάσεις μας να συμπυκνώνουν τις αγωνίες της.
Προτείνουμε η κατάρτιση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος των Δήμων και η λήψη των αποφάσεων για τους στόχους και την κατανομή των κονδυλίων σε τοπικό επίπεδο να γίνεται με την ενεργή και θεσμικά κατοχυρωμένη δημοκρατική συμμετοχή των δημοτών. Ο Προϋπολογισμός των Πολιτών δεν είναι απλά ένα "εργαλείο" που βοηθά μόνο στο να αφυπνίσει τις συνειδήσεις των πολιτών. Δεν πρόκειται απλώς για μια συμβουλευτική διαδικασία, δηλαδή για μια από εκείνες τις μορφές "ψευδο-συμμετοχής" με απλή έκφραση απόψεων που χρησιμοποιεί τους πολίτες για να αποσπάσει την συναίνεσή τους σε προειλημμένες αποφάσεις. Και το σημαντικότερο ο Προϋπολογισμός των Πολιτών αντιπαλεύει την αντίληψη που θέλει τους Δημοτικούς Προϋπολογισμούς πολιτικά ουδέτερους και τους ανάγει σε καθαρά τεχνοκρατικό ζήτημα, που μόνο ειδικοί μπορούν να ασχολούνται.
Ο Προϋπολογισμός των Πολιτών είναι ένα σύστημα κανόνων που εξασφαλίζει και θωρακίζει θεσμικά την συμμετοχή και την παρέμβαση των πολιτών, των κινημάτων πόλης και των τοπικών συλλογικοτήτων στην λήψη των αποφάσεων που αφορούν την πόλη και την κοινωνία. Ένα σύστημα που διευκολύνει την πρόσβαση και την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών, χωρίς να αποκλείει τους πιο αδύναμους, τους λιγότερο μορφωμένους, αυτούς που έχουν μικρή πολιτική εμπειρία ή στερούνται τυπικών πολιτικών δικαιωμάτων, όπως είναι τα ανήλικα παιδιά ή οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Τους δίνει πραγματικά την δυνατότητα να αποφασίζουν για την ικανοποίηση των αναγκών της πόλης με την κατανομή των δημοτικών πόρων και κονδυλίων σε επίπεδο γειτονιάς, διαμερίσματος και πόλης. Ενσωματώνει με διαφάνεια και αξιοπιστία μηχανισμούς κοινωνικής δικαιοσύνης και ιεραρχεί τις προτάσεις σύμφωνα με κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια.
Είναι σημαντικό, ότι οι πολίτες μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες, δεν αποφασίζουν μόνο τις θεματικές προτεραιότητες των επενδύσεων και τα επί μέρους έργα που θα υλοποιηθούν στην πόλη, αλλά και το γεγονός ότι μέσω της συλλογικής διαδικασίας οι πολίτες υπερασπίζονται τον δημόσιο χώρο τα κοινά αγαθά.
Ο Προϋπολογισμός των Πολιτών «ανοίγει τις πόρτες και τα παράθυρα» του δημοτικού διοικητικού και πολιτικού μηχανισμού στον έλεγχο των πολιτών και στην άμεση συμμετοχή τους στις μείζονες επιλογές που αφορούν την περιοχή τους. Κυρίως, όμως τους δίνει την δυνατότητα αφ΄ ενός να συμβάλλουν στην κατάρτιση Προϋπολογισμών και Τεχνικών Προγραμμάτων με περιεχόμενα διαφανή και αφ΄ ετέρου να ελέγχουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα, τις σπατάλες και την κακοδιαχείριση. Έχει αποδειχθεί, ότι ο εκδημοκρατισμός, η κοινωνική συμμετοχή και η επιβολή κανόνων διαφάνειας, αυξάνουν, όχι μόνο την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση έργων και δράσεων, αλλά και βοηθούν στην χρηστή οικονομική διαχείριση. Κυρίως, όμως, ενισχύουν τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην διεκδίκηση των συλλογικών στόχων των πολιτών
Βασικές έννοιες, όργανα και διαδικασίες του Προϋπολογισμού των Πολιτών.

1.- Ζώνες Προγραμματισμού : Για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού των Πολιτών ο Δήμος χωρίζεται σε ζώνες, παίρνοντας υπόψη ότι η κάθε ζώνη ταυτίζεται με μία ενιαία συνοικία-γειτονιά, ώστε οι κάτοικοι που συμμετέχουν να έχουν γνώση των προβλημάτων και των αναγκών της περιοχής. Με βάση τα κριτήρια αυτά και αφού λάβουμε υπόψη μας τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανάγκες των περιοχών του κάθε Δήμου καταλήγουμε στον αριθμό των Ζωνών για κάθε συνοικία-γειτονιά ξεχωριστά .
2.- Η Συνέλευση της Ζώνης πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο και αποτελεί το βασικό και κυρίαρχο όργανο του Προϋπολογισμού των Πολιτών. Στις συνελεύσεις εκφράζονται οι ανάγκες της περιοχής, οι προτάσεις των κατοίκων και λαμβάνονται οι αποφάσεις. Από την συνέλευση εκλέγονται οι εκπρόσωποι της περιοχής στο Ανοιχτό Συμβούλιο Πόλης για τον Προϋπολογισμό, που έχει την ευθύνη συντονισμού σε όλο τον Δήμο.
3.- Το Ανοιχτό Συμβούλιο Πόλης αποτελείται από 2 εκπροσώπους κάθε Ζώνης, καθώς και από μέλη του δημοτικού συμβουλίου από όλες τις παρατάξεις και αποστολή έχει να αξιολογεί την λειτουργία του προγράμματος, να αποφασίζει τις αναγκαίες βελτιώσεις, να λύνει προβλήματα ή ενστάσεις που προκύπτουν , να επιλέγει τους θεματικούς άξονες (βλ. παρακάτω)και γενικότερα να στηρίζει την όλη διαδικασία.
4.- Ο Ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καθοριστικός γιατί, εκτός από το ότι πρέπει να δεσμευθεί για τον σεβασμό των αποφάσεων των πολιτών, έχει την ευθύνη συντονισμού, τεχνικής και διοικητικής στήριξης της διαδικασίας. Προτείνουμε για την στήριξη της όλης διαδικασίας να υπάρξει ξεχωριστή Αντιδημαρχία Προϋπολογισμού των Πολιτών.
5.-Χάρτης Κοινωνικών Κριτηρίων. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού των Πολιτών πριμοδοτούνται αν καλύπτουν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την αρχή της διαδικασίας. Ενισχύονται, π.χ., οι προτάσεις που αφορούν αποκλεισμένες ομάδες (παιδιά, εφήβους , μετανάστες, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κ.λπ.) ή υποβαθμισμένες περιοχές, αλλά επίσης και οι προτάσεις που κατατίθενται από πολλά άτομα, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η δημιουργία ομάδων ενεργών πολιτών στην πόλη.
7.Θεματικοί άξονες. Οι θεματικοί άξονες επιλέγονται με βάση τις ανάγκες του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας από το Ανοιχτό Συμβούλιο Πόλης μετά από εισήγηση του Δήμου . Π.χ. κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του το πρόγραμμα θα ήταν χρήσιμο να εστιάσει σε τομείς που μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλο έδαφος για τη γνωριμία των πολιτών με τον Προϋπολογισμό των Πολιτών:
α) Άθληση –Πολιτισμός- Υποδομές
β) Καθαριότητα –Ανακύκλωση
γ) Παιδεία
δ) Κοινωνική Αλληλεγγύη
Οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν και να αποφασίσουν έργα και δραστηριότητες που θα αφορούν τους παραπάνω τομείς, στο πλαίσιο ειδικού κονδυλίου που θα έχει προβλεφθεί. Με την πάροδο των ετών θα αυξάνονται τόσο οι τομείς συμμετοχής των πολιτών, όσο και το ποσοστό του προϋπολογισμού που θα τίθεται στη διάθεσή τους.

Περιγραφή του ετήσιου κύκλου του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Φεβρουάριος-Απρίλιος
Συγκρότηση των ομάδων κινητοποίησης των κατοίκων, συνεργασία με τους φορείς κάθε περιοχής, ενημέρωση των κατοίκων για τη διαδικασία, προετοιμασία του απολογισμού της περασμένης χρονιάς

Μάϊος: 1η συνέλευση
- παρουσίαση από τον Δήμο, του απολογισμού των έργων που έχουν γίνει στην περιοχή, όσων έχουν ήδη προγραμματιστεί, καθώς και των διαθέσιμων κονδυλίων.
- συζήτηση για τις ανάγκες της περιοχής.
- Εκλογή αντιπροσώπων στο Συμβούλιο Ανοιχτού Προϋπολογισμού
-επίσημη έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης των προτάσεων των κατοίκων για έργα και δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν τον επόμενο χρόνο.
Η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων διαρκεί 30 ημέρες. Οι προτάσεις καταχωρίζονται σε ειδική ιστοσελίδα, και αναρτώνται σε ειδικούς χώρους σε κάθε ζώνη, ώστε να μπορεί να ενημερωθεί όποιος το επιθυμεί. Μέσω του ηλεκτρονικού φόρουμ και των υπηρεσιών του δήμου είναι δυνατή η επικοινωνία πολιτών που επιθυμούν να καταθέσουν από κοινού κάποια πρόταση.
Ιούνιος-Αύγουστος
Επεξεργασία των προτάσεων από τις δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες κάνουν μια πρώτη ανάλυση για το κόστος υλοποίησης κάθε πρότασης. Τα στοιχεία παραδίδονται σε αυτούς που κατέθεσαν την πρόταση και καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σεπτέμβριος:
Ξεκινά η διαδικασία εθελοντικής συγχώνευσης ομοειδών προτάσεων, και προετοιμασίας της παρουσίασης κάθε πρότασης στη συνέλευση. Η ομάδα στήριξης του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αναλαμβάνει να παράσχει τεχνική συνδρομή στους ενδιαφερόμενους και να ενθαρρύνει τη σύνθεση των προτάσεων.
Οκτώβριος: 2η συνέλευση
- Παρουσίαση των προτάσεων και της ανάλυσης για το κόστος κάθε πρότασης, από αυτούς που τις κατέθεσαν.
- Ψήφιση των προτάσεων. Η ψηφοφορία γίνεται με ειδικό ψηφοδέλτιο στο οποίο κάθε κάτοικος ιεραρχεί τις 5 καλύτερες προτάσεις, οι οποίες και παίρνουν αντίστοιχα μόρια.
Νοέμβριος
Επεξεργασία των αποτελεσμάτων όλων των συνελεύσεων της πόλης από το Συμβούλιο Ανοιχτού Προϋπολογισμού. Μοριοδότηση των προτάσεων σύμφωνα με τον χάρτη κοινωνικών κριτηρίων και δημιουργία ενιαίας κατάταξης των έργων και των δραστηριοτήτων που έχουν προταθεί. Οι προτάσεις υλοποιούνται με βάση αυτή την κατάταξη, και μέχρι να καλυφθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.
Δεκέμβριος
Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τις προτάσεις των πολιτών και τις εντάσσει στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Ιανουάριος
Ξεκινά η υλοποίηση των έργων που έχουν αποφασιστεί. Για κάθε έργο συγκροτείται ειδική επιτροπή, με τη συμμετοχή των πολιτών που κατέθεσαν την αντίστοιχη πρόταση, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου.

Καίτη Κυλάκου
Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δημοτική Σύμβουλος Κορυδαλλού

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου