Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Στα πλαίσια της συζήτησης για τον Καταστατικό Χάρτη της Αυτοδιοίκησης, καλούμαστε να αποφασίσουμε και να προτείνουμε λύσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είναι σοβαρός ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κοινωνία; Σαφώς και είναι. Διότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο πιο κοντινός προς τον πολίτη φορέας. Είναι ο φορέας που μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά σε ζητήματα πολιτισμού, αθλητισμού, πολιτικής προστασίας, κοινωνικής μέριμνας και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί τεράστιους πειραματισμούς τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Από τους Δήμους και τις Κοινότητες περάσαμε στον 2539 (Καποδίστριας) και μετά στον 3852 (Καλλικράτης). Αυτό στοίχισε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταφορές υπαλλήλων, συνεχείς αλλαγές κανονισμών, καθυστερήσεις στην υλοποίηση σχεδιασμών, προγραμμάτων και έργων. Αποτέλεσμα η δημιουργία υδροκέφαλων, δυσκίνητων οργανισμών, μακριά από τον πολίτη, που οδήγησαν σε μαρασμό τις περιφερειακές κοινωνίες.

Μετά την εισήγηση και τη διαλογική συζήτηση με τους συντρόφους που ακολούθησε, εδώ στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταλήξαμε στις εξής προτάσεις:

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

 1. Μέριμνα στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου – Οικονομική-Τεχνική και Δημοτική Αστυνομία
 2. Ορισμός τοπικού Αντιδημάρχου, τον οποίο δεν θα ορίζει ο Δήμαρχος, αλλά θα είναι ο πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού.
 3. Δικαίωμα Δημοτικού-Περιφερειακού Συμβούλου να αυτονομείται και να συντάσσεται με άλλη παράταξη ή να συμπράττει στη δημιουργία άλλης παράταξης.
 4. Υποχρεωτική παροχή του 4% του προυπολογισμού των Δήμων στις κοινωνικές δομές.
 5. Δημιουργία και λειτουργία κωδικού έκτακτης ανάγκης που θα αφορά την ύδρευση, την άρδευση και την πολιτική προστασία, την έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α την αποζημίωση των μελών βάσει της αποζημίωσης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια έκτακτες ανάγκες.
 6. Κατάργηση 2μηνων συμβάσεων και πλήρωση των υπηρεσιών των Δήμων με μόνιμο προσωπικό.

ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

 1. Υποχρεωτική ενεργοποίηση της πάγιας προκαταβολής προς τις Δημοτικές Ενότητες.

ΠΟΡΟΙ

 1. Μείωση κατά 15% των τιμών Σουφλιά ούτως ώστε να εξοικονομηθούν πόροι προς τους Ο.Τ.Α
ΘΕΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 1. Υποχρεωτική λειτουργία Λαικών Συνελεύσεων κατά την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και του προυπολογισμού.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Καθιέρωση απλής αναλογικής στους Ο.Τ.Α

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ

 1. Κατάργηση Αποκεντρωμένης Περιφέρειας.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Καθιέρωση συγκεκριμένου κανονισμού δαπανών και αποφάσεων στον οποίο θα προσαρμόζονται και θα ακολουθούν οι Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ Βαθμού όπως και η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κάποτε θα πρέπει να σταματήσει η πολυφωνία των αποφάσεων.

Κλείνοντας θα πρέπει να πούμε ότι κανένας νόμος, κανένα Π.Δ. και καμία Κ.Υ.Α δεν θα μας διασφαλίσει ένα Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη έντιμο, δημιουργικό, εργατικό, με όραμα για τον τόπο του, με ιδεολογικό και ηθικό υπόβαθρο, με αξίες δικαιοσύνης, συλλογικότητας και αλληλεγγύης.

Ούτε θα μας διασφαλίσουν ότι θα έχουμε Δημοτικούς, Κοινοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους που δεν θα περιορίζονται στις τοπικές εκδηλώσεις και την κατάθεση στεφανιών, αλλά θα είναι άνθρωποι που θα ανιχνεύουν τα προβλήματα της κοινωνίας, θα τα αξιολογούν και θα δρομολογούν τις λύσεις τους, χρησιμοποιώντας την ηθική, την αγωνιστικότητα και την προσήλωση στο στόχο.

Για να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να τους αναζητούμε μέσα στην κοινωνία.

Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητη των δημιουργία Δημοτικών Παρατάξεων απαρτιζομένων από δυνάμεις και ανθρώπους της κοινωνίας με πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους, που η πορεία τους δεν έχει στιγματιστεί από μη αποδεκτές προς την ιδεολογία μας πολιτικές. Ανθρωποι που νιώθουν έντονο το καθήκον της συμμετοχής σε μια τέτοια προσπάθεια.

Μια τέτοια παράταξη μπορεί να καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές ή στη χειρότερη περίπτωση να πάρει τη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης.

Οπου αυτό δεν είναι εφικτό να συνεργαζόμαστε με άλλες παρατάξεις, με τις οποίες θα πρέπει να υπάρχει σχετική ταύτιση πολιτικών απόψεων και στόχων όσο αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οπου και αυτό δεν είναι εφικτό επιλέγουμε να στηρίξουμε με μέλη μας άλλη παράταξη, ώστε να έχουμε πρόσβαση στα δρώμενα του τόπου μας και παράλληλα δημιουργούμε αυτοδιοικητικά στελέχη.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι παρατάξεις της Τ.Α. δεν πρέπει να χάνουν την επαφή με την κοινωνία και δεν πρέπει να πάψουν να αναζητούν τον τρόπο να την κάνουν καλύτερη.

Για το Τμήμα Τ.Α της Νομαρχιακής Επιτροπής

Χαλκιδικής

Ο Γραμματέας

Χατζηασημίδης Κώστας