Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Νομαρχιακή Επιτροπή Εύβοιας

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤΑ
 1. Απλοποίηση του Συστήματος Διακυβέρνησης των Δήμων, με τρία βασικά όργανα :
  • Δημοτικό Συμβούλιο : εκλέγεται με αναλογικό τρόπο και αποτελεί το όργανο λήψης των αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα,
  • Δημοτική Επιτροπή Διοίκησης : εκλέγεται από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελεί όργανο λήψης των αποφάσεων επιχειρησιακού επιπέδου,
  • Δήμαρχος : εκλέγεται άμεσα και αποτελεί τον προϊστάμενο του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου.
 2. Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής, αντίστοιχης με τη σημερινή.
 3. Δυνατότητα κάθε Δημοτικού Συμβουλίου να συγκροτεί άλλα όργανα (επιτροπές κ.λπ.), ανάλογα με τις ανάγκες του.
 4. Κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 5. Να περιορισθεί η εξουσία Δημάρχου-Περιφερειαρχη. Να δοθεί έμφαση στα συλλογικά οργανα του Δήμου και της περιφέρειας.
 6. Δημιουργία μηχανισμών ελέγχου Χτύπημα της διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και πελατειακών σχέσεων. Εφαρμογή της διαφάνειας στην εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος και στις προμήθειες του Δήμου και της Περιφέρειας. Περιορισμό των απευθείας αναθέσεων στην υλοποίηση τεχνικών έργων.
 7. Εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων στις Δημοτικές και Περιφερειακές επιτροπές.
 8. Οι επιτροπές διαβούλευσης να έχουν αποφασιστικό και όχι γνωμοδοτικό χαρακτήρα στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Διαχωρισμός αρμοδιότητας μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 2. Οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν στο χωρικό τους επίπεδο, την υλοποίηση των εθνικών δημόσιων πολιτικών, στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, και την ανάπτυξη (σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο) τοπικών δημόσιων πολιτικών.
ΠΟΡΟΙ
1. Ενίσχυση του μεριδίου Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απο το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων.
2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων να μετατραπεί σε τράπεζα για τη Τοπική ΑυτοδιοίκησηΘΕΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 1. Επιδίωξη με κάθε πρόσφορο τρόπο της πλήρους ενημέρωσης και της συμμετοχής των πολιτών της διαδικασίες.
 2. Διαμόρφωση/θεσμοθέτηση των εξής σχημάτων συμμετοχής :
Συνέλευση γειτονιάς με συμμετοχή των κατοίκων :
 • Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές εφ’ όσον συμμετέχει το 20% των πολιτών
 • Τη Συνέλευση μπορεί να προκαλέσει η Τοπική Αρχή ή το 10% των πολιτών με συλλογή υπογραφών
Δημοψηφίσματα με κάλπη – ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα :
 • Υποχρεωτικά για θέματα της: εντάξεις στο σχέδιο πόλης, μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έργα που αλλάζουν τη μορφή και της ρυθμούς της πόλης
 • Προαιρετικά για κάθε θέμα που θα κριθεί σοβαρό από την Τοπική Αρχή ή το 1/10 των πολιτών
Στήριξη δημιουργίας συλλογικών σχημάτων αλληλεγγύης
Ανοιχτές λαικές συνελευσεις για την έγκριση του πρυπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου στα Δημοτικά Διαμερίσματα και τις Δημοτικές Κοινότητες.

.ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Αποδέσμευση των Δημοτικών- Περιφερειακών εκλογών από τις ευρωεκλογές. Οι δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου και η εγκατάσταση των νέων αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
 2. Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων να καθορίζεται με βάση τα επίσημα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, σύμφωνα με τον νόμιμο πληθυσμό.
 3. Κατάργηση του άρθρου 32 του νόμου 3852/2010, που κατανέμει τις έδρες, δίνοντας τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα υπόλοιπα 2/5 στους επιλαχόντες.
 4. Να γίνονται επαναληπτικές εκλογές (β’ γύρος) την επόμενη Κυριακή, μόνο για την εκλογή του Δημάρχου, ανάμεσα στους δύο πρώτους συνδυασμούς, εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.
 5. Όριο για το δήμαρχο δύο μόνο διαδοχικών θητειών, με τη δυνατότητα να πραγματοποιούν άλλη μία θητεία, με την πάροδο μίας αυτοδιοικητικής περιόδου.

28-5-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Κ. ΠΑΠΠΑΣ
ΣΥΝΤ. ΝΕ ΕΥΒΟΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια :