Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Σταύρος Λιάππης

Τεσσαράκοντα …..πάρα μια σκέψεις για το τμήμα Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ


Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 2ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ διαπίστωσε το έλλειμμα δράσης του κόμματος στην προηγούμενη περίοδο και ιεράρχησε τους βασικούς άξονες της κομματικής παρέμβασης μέχρι το επόμενο συνέδριο…
Στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου ο πρόεδρος του κόμματος αναφερόμενος στη προϊούσα αποσύνθεση του κομματικού μηχανισμού επισήμανε μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
 • Δεν καταφέραμε να γίνουμε κόμμα των μελών…
 • Οι τάσεις στο όνομα του πλουραλισμού έφτασαν στο άλλο άκρο…
 • Κατέληξαν να λειτουργούν ως μηχανισμοί μέσα στο κόμμα….
 • Μέλη που δεν ανήκαν σε τάσεις στερούνταν το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων….
 • Τα φαινόμενα αυτά του παραγοντισμού δεν έχουν εκλείψει….
 • Οι επιλογές υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές αποδείχτηκαν επιλογές καταστροφικής αυτοπεριχαρακωσης….
 • Χαράζεται στρατηγική σε ορισμένα υπουργεία έξω από τη συμμετοχή και τις επεξεργασίες των τμημάτων….
Δεν θα ήταν ωφέλιμο η συζήτηση να περιορισθεί σε πλαίσια εσωστρέφειας γιατί το μόνο που θα πρόεκυπτε από την επανάληψη ανούσιων διαπιστώσεων θα ήταν επικράτηση μια λογικής μπλακ αουτ στους κομματικούς αρμούς….Εξ άλλου οι ψηφοφορία για την εκλογή νέας Κεντρικής επιτροπής σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν εξόχως διαφωτιστική….Το πρόβλημα είναι ποιοι λαμβάνουν το μήνυμα…
Η παρέμβαση αυτή έχει αποκλειστικό σκοπό να συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων μου στην απαραίτητη νέα συγκρότηση των τμημάτων της Κεντρικής επιτροπής, διαδικασία  που οπωσδήποτε πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου τριμήνου…Λόγω χρόνιας ενασχόλησης  καταθέτω τις απόψεις μου σήμερα για τη συγκρότηση του τμήματος Αυτοδιοίκησης.
Αυτονόητα προ απαιτούμενα….
 1. Η εξασφάλιση μόνιμου χώρου για τις συνεδριάσεις του τμήματος…
 2. Ο εξοπλισμός του με ηλεκτρονικά μέσα και η δημιουργία πάσης φύσεως αρχείων…
 3. Η γραμματειακή του υποστήριξη….
 4. Η συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Αυτοδιοικητικων στελεχών
 5. Η διασύνδεση του site με αυτοδιοκητικες πηγές ενημέρωσης για την άμεση ενημέρωση των μελών….
 6. Η διαρκής επαφή και ενημέρωση με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές….
 7. Η   συμμετοχή με στελέχη του για την συν διαμόρφωση της πολιτικής του ΥΠΕΣ…
 8. Η εξασφάλιση της συμμετοχής τεχνοκρατών επιστημόνων έξω απ τον κομματικό μηχανισμό αλλά δίπλα στις απόψεις μας…
 9. Η περιοδική  τεκμηρίωση – ενημέρωση των μελών του τμήματος για τα Αυτοδιοικητικα τεκταινομενα…
 10.  Η μόνιμη σύνδεση των επιτροπών του τμήματος με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για θέματα αυτοδιοίκησης….
Απαραίτητα οργανωτικά μέτρα….
 1. Προετοιμασμένη σύγκληση ιδρυτικής ολομέλειας του τμήματος…
 2. Θεσμοθέτηση επιτροπών με εκφρασμένη τη θέληση απ την πλευρά της ηγεσίας για την ενεργοποίηση τους….
 3. Σύγκληση ολομέλεια του ανασυγκροτημένου τμήματος 2-3 φορές το χρόνο….
 4. Λήψη βιογραφικών σημειωμάτων όπου θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες γνώσεις του καθενός στους τομείς της Αυτοδιοίκησης….
 5. Οριζόντια ενημέρωση των δημοτικών παρατάξεων μέσω του διαδικτύου για ανταλλαγή εμπειρικών….
 6. Εκλογή γραμματείας 13 εκλεγμένους(ένας από κάθε περιφέρεια) και 4-5 θεματικά μέλη…
 7. Συγκρότηση εκ νέου αμφίπλευρη διεύρυνση των δημοτικών παρατάξεων μέχρι 28/2/2017….
 8. Εκπαίδευση των δημοτικών παρατάξεων στις βασικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου....
 9. Θεματικές παρουσιάσεις με ευθύνη της Γραμματείας…
 10.  Έλεγχος εκ μέρους των μελών της Γραμματείας  της συνεχούς και ουσιαστικής λειτουργίας των δημοτικών παρατάξεων…
Ένας άλλος Δήμος είναι…εφικτός.
Επειδή η αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να αποκατασταθεί ως ο δημοκρατικός πυλώνας της πολιτείας και ο αποτελεσματικότερος θεσμός στην υπηρεσίας του δημοσίου συμφέροντος… Επειδή η αυτοδιοίκηση πρέπει να καταστεί χώρος διαφάνειας, δημοκρατικής συμμετοχής και σύνθεσης ενός αξιακού αναπτυξιακού σχεδίου, οι αναμενόμενες τροποποιήσεις του Καλλικράτη πρέπει να προωθούν:
21. Την ανάπτυξη αλληλέγγυων πολιτικών που θα αντιμετωπίσουν τις έκτακτες συνθήκες της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει ενσκήψει από την εφαρμογή των ανάλγητων πολιτικών της οικονομικής κρίσης.
22. Την αποκατάσταση των δομών του κοινωνικού κράτους που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις συνεχιζόμενες πολιτικές στην περίοδο της κρίσης, προσφέροντας ένα ανεκτό επίπεδο ποιότητας ζωής.
23. Την κινητοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων της πόλης και στην υλοποίηση υποδομών που θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα, αντιμετωπίζοντας κατά το δυνατόν την ανεργία, στο γενικότερο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης.
24. Ένα αποκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσμών, με πλήρη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Α κ Β επίπεδο Αυτοδιοίκησης, με ταυτόχρονη κατάργηση των διορισμένων κρατικών αποκεντρωμένων διοικήσεων.
25. Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών έτσι ώστε η προβολή του Δημοτικού έργου στο σύνολο των φορέων και των κατοίκων να αποτελεί εφαλτήριο κοινωνικής συμμετοχής και όχι μόνο μέσο για την προβολή προσωπικών στρατηγικών και επιδιώξεων.
26. Νέους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής στο κατώτερο δυνατό επίπεδο για μείζονα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της δημοτικής θητείας(δημοψηφίσματα, λαϊκές συνελεύσεις κλπ).
Νέο πλαίσιο αρχών
Η διαβούλευση που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Πολιτείας για βαθιές αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της Αυτοδιοίκησης θα ανακυκλώσουν έωλες ρυθμίσεις και πρακτικές αν δεν έχουν στοίχο:
27. Ένα νέο μοντέλο διοικητικής οργάνωσης που θα ανασχεδιάσει τον Αυτοδιοικητικό χάρτη με σημαντική χωροταξική αποσυμπίεση των υπαρχόντων αυτοδιοικητικών οντοτήτων.
28. Την εμβάθυνση της Δημοκρατίας στους ΟΤΑ με περιορισμό των υπερεξουσιών του Δημάρχου, μεταφορά αρμοδιοτήτων στα συλλογικά όργανα και καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συστήματος.
29. Τη ριζική ανασυγκρότηση του μοντέλου διοίκησης με εισαγωγή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και θέσπιση κανόνων αξιοκρατίας, που θα εδράζονται σε επιστημονικά, διοικητικά και επιχειρησιακά κριτήρια.
30. Τη διατήρηση του Δημοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης και καθαριότητας με την προώθηση καινοτόμων μεθόδων αποκομιδής, που βασίζονται στην διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, την μέγιστη ανακύκλωση, και την επαναχρησιμοποίηση.
31. Τη γενναία αύξηση των δαπανών για την Αυτοδιοίκηση σε ποσοστό που σταδιακά θα συγκλίνει με τον Ευρωπαϊκό μ.ο, στοιχείο απαραίτητο για την υλοποίηση μιας αξιοπρεπούς κοινωνικής πολιτικής.
32. Ένα σύγχρονο πλαίσιο οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης του δημοτικού χρήματος προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες.
33. Τη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος με την θέσπιση συμμετοχικών θεσμών(Συμμετοχικός προϋπολογισμός, επιτροπές ελέγχου των απολογισμών κλπ) και υιοθέτηση της ανάλυσης κόστους οφέλους.
34. Μια νέα πολιτική στα θεσμοθετημένα τέλη και δικαιώματα με κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης και ειδικές πολιτικές για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες δημοτών.
35. Τον εξ ορθολογισμό του κόστους της κάθε δημοτικής δαπάνης σε συνδυασμό με το κοινωνικό όφελος που εισπράττουν οι δημότες μακριά από τη μικροπολιτικές λογικές του θεαθήναι.
36. Την συμβουλευτική υποστήριξη των δομών της Αυτοδιοίκησης από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής σε όλα τα επίπεδα
37. Την ένταξη της οικολογικής οπτικής σε κάθε επενδυτική παρέμβαση και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας του περιβαλλοντολογικού πλούτου.
38. Δυνητική επιβολή πράσινων τελών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές.
39. Μελέτη επεξεργασία με βάση υψηλά ευρωπαϊκά στάνταρ για την προώθηση του προτύπου ψηφιακού Δήμου….
Σταύρος Λιάππης
Μέλος του τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :